Όραμα πολιτικού πλουραλισμού

Όραμα πολιτικού πλουραλισμού

Κωνσταντίνος Θεοδοσίου

Μέλος Ηγετικού Επιτελείου Ιδεολογικού Σχεδιασμού του Κινήματος

Υπάρχουν κάποιοι που εθελοτυφλούν, υποστηρίζοντας την επιστροφή στη δραχμή και οι οποίοι οφείλουν να συνετισθούν και να συνειδητοποιήσουν ότι η Εθνική Οικονομία συμμετέχει ενεργά στην ταχύτατη διεθνοποίηση της Παγκόσμιας Οικονομίας. Για να μπορέσει η Ελληνική Οικονομία, όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά και να βελτιώσει τη θέση της στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας, για να ανταποκριθεί στην οικονομία της αγοράς και τον ανταγωνισμό, οφείλει να θέσει σε υψηλή προτεραιότητα την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά της. Αυτή η προτεραιότητα για μας, στο Κίνημα Λιοντάρια – Συνέργεια για την Ελλάδα, αποτελεί πρόκληση και ουσιαστικά μας διαφοροποιεί από τους θιασώτες του απομονωτισμού.

Στην δική μας εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της χώρας απαιτεί την ενεργή στήριξη της αγοράς και των κανόνων της. Στην εναλλακτική μας πρόταση, η αντιμετώπιση της ανεργίας, η δικαιότερη κατανομή του εισοδήματος και των βαρών, το εθνικό παραγωγικό σχέδιο, η οικολογική και περιβαλλοντική προστασία και η ποιότητα ζωής, είναι κατευθύνσεις που αφορούν την κοινωνία, τους κοινωνικούς και δημόσιους θεσμούς, το κράτος και την πολιτεία. Στην εναλλακτική μας πρόταση, η μεικτή οικονομία είναι βασική κατευθυντήρια αρχή.

Το νεοφιλελεύθερο πάθος για ιδιωτικοποίηση κάθε παραγωγικής δραστηριότητας είναι μια ανιστόρητη και ξεπερασμένη υπόθεση. Τα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια, η θεμιτή επιδίωξη του κέρδους και η δυνατότητα πρόσβασης στην αγορά, αποτελούν κοινό τόπο για όλες τις μορφές οικονομίας και αυτό σε μας είναι ξεκαθαρισμένο απολύτως. Οι βασικοί κοινωφελείς οργανισμοί ανήκουν στο δημόσιο και τον κοινωνικό τομέα της οικονομίας και η ουσιαστική τους εξυγίανση οφείλει να συμπεριλάβει και επιχορηγήσεις και αποζημιώσεις αν η γενικότερη πολιτική απαιτεί παράκαμψη της τιμολογιακής ή της επενδυτικής πολιτικής τους. Η κοινωνικοποιημένη επιχείρηση, η συνεταιριστική και η συνεργατική ιδέα, η δημοτική πρωτοβουλία, πρέπει να έχουν το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο για να αναπτυχθούν.

Η ταχύρρυθμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιφέρειας της χώρας, με την πρόταξη ιεραρχημένων στόχων είναι το κλειδί στην αναστροφή του αναπτυξιακού μοντέλου. Η αποκέντρωση απαιτεί την αρμονική συνάρθρωση των δημόσιων, κοινωνικοποιημένων και ιδιωτικών επιχειρήσεων και πρωτοβουλιών καθώς και την ολόπλευρη οικονομική, πολιτική, κοινωνική, θεσμική, περιφερειακή ανάπτυξη. Οι θεσμοί της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας, συναντώνται, μέσα από τον Αυτορρυθμιζόμενο Κοινοτισμό, με τους θεσμούς της άμεσης δημοκρατίας σε μια πορεία συνεχούς εκδημοκρατισμού της κοινωνικής ζωής.

Αντί γα το ανιστόρητο δίλημμα «περισσότερο ή λιγότερο κράτος;», εμείς απαντάμε στο ουσιαστικό ερώτημα «ποιο κράτος;». Και οραματιζόμαστε το κράτος που διευρύνει τους ορίζοντες. Που προωθεί ενεργά τους επιλεγμένους τομείς με τους οποίους ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Που απομακρύνει τις παρεμβάσεις της δημόσιας γραφειοκρατίας. Που εξουδετερώνει τις παραμορφώσεις της οικονομίας. Που εγγυάται την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στην μόρφωση, τον πολιτισμό, την εκπαίδευση, την απασχόληση, την υγεία. Που διασφαλίζει την δικαιότερη κατανομή του εθνικού εισοδήματος και του πλούτου.

Η ξεκάθαρη απάντηση μας είναι: «Κράτος δικαίου για γενική ευημερία. Κράτος με ορθολογική οργάνωση, αξιοκρατική και σύγχρονη στελέχωση, σαφών και οριοθετημένων κανόνων και σχέσεων. Κράτος πολιτικού πλουραλισμού.».

Ψήφισμα Συνέδρων 5/9/2017

Ψήφισμα Συνέδρων 5/9/2017

Στη Χώρα μας σήμερα, η ομοιομορφία στη σκέψη, στη στάση και στη συμπεριφορά του Έλληνα πολίτη, κατορθώθηκε μέσα από τα ηλεκτρονικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά και από άλλα, πολιτισμικά ολιγοπώλια. Επιχειρήσεις και αυτές, που με το πρόσχημα της ελευθερίας στην πληροφορία και στην πολιτισμική ποικιλία σαρώνουν τον καθημερινό βίο του Έλληνα, υπαγορεύουν την αποδοχή των δυτικών αξιών και προβάλλουν τη σύγκλιση προς αυτές ως οικουμενικό πρότυπο.

Ουσιαστικά δηλαδή βιώνουμε μία διαδικασία υποταγής της πολιτικής στην οικονομία όπως αυτή σχεδιάζεται από την οικονομική ολιγαρχία, με συνέπειες την ένταση της εκμετάλλευσης των εργαζομένων και την υποβάθμιση του κοινωφελούς χαρακτήρα του δημόσιου τομέα.

Αυτοί που σήμερα υπηρετούν και λειτουργούν στη Βουλή των Ελλήνων έχουν αποδεχτεί απροκάλυπτα τη μείωση του ρόλου του Έθνους – Κράτους των Ελλήνων για να ελαχιστοποιηθεί η αντίσταση στον οικονομικό επεκτατισμό, υπονομεύοντας έτσι την κοινωνική συνοχή και φέρνοντας ξανά στην επιφάνεια το φαινόμενο των νεόπτωχων.

Ολόκληρο το νομοθετικό σώμα του Κοινοβουλίου μπήκε στη λογική να εγγυηθεί την απρόσκοπτη παραγωγή υπεραξίας του κεφαλαίου και να εξασφαλίσει την ελευθερία εξόδου της υπεραξίας αυτής από την Ελλάδα, μέσα από ένα άτεγκτο νομοθετικό πλαίσιο.

Κοντολογίς όλα τα κόμματα τα εντός Βουλής έχουν ιδεολογία τους τον αυταρχικό εκσυγχρονισμό, που ουσιαστικά στηρίζεται στο δόγμα η οικονομία αποφασίζει, η πολιτική παίρνει εντολές από την οικονομία για να νομοθετήσει και η κοινωνία υποτάσσεται.

Τα κόμματα που βρίσκονται εκτός Βουλής κατηγοριοποιούνται στη βάση δύο εύκολων, αλλά λανθασμένων κατευθύνσεων. Η πρώτη είναι η άρνηση της πραγματικότητας και η καταφυγή σε παρωχημένα στερεότυπα (βλέπε δραχμολαγνεία). Η δεύτερη είναι η συνθηκολόγηση με τη νέα πραγματικότητα, η αποδοχή της ως ιστορικής νομοτέλειας, με τελικό αποτέλεσμα ο ιδεολογικός αφοπλισμός να βαφτίζεται Μονόδρομος.

Φυσικό επακόλουθο για όλα αυτά τα κόμματα είναι η υποκειμενική τους αδυναμία να παράξουν αξιόπιστη πρόταση. Ανάμεσα σε αυτές τις συμπληγάδες, την επαγγελία της αδύνατης επανάστασης από τη μιά και την υποταγή στο δήθεν ακαταμάχητο ρεαλισμό από την άλλη, δεν μπορούν να εντοπίσουν συγκεκριμμένο δρόμο διεξόδου.

Εμείς στο Κίνημα Λιοντάρια – Συνέργεια για την Ελλάδα μετά την ολοκλήρωση του πολιτικού αφηγήματος μας, μετά τη δημιουργία του δικού μας ιδεολογικού χώρου ενταγμένου στην κυρίως πολιτική σελίδα του αύριο, αυτή τη στιγμή και μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου εργαζόμαστε εντατικά για να παραδώσουμε την 17η Δεκεμβρίου στη δημοσιότητα τη δική μας Εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Έχoντας στη φαρέτρα μας τα τρία αυτά υπερόπλα από 1-1-18 θα επιδιώξουμε την εμπιστοσύνη των ψηφοφόρων στις ερχόμενες εκλογές όποτε αυτές κι αν γίνουν.

Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να κυβερνηθεί διαφορετικά. Χρειαζόμαστε περήφανη πρωταγωνιστική στάση και όχι εξαρτημένη δορυφορική τροχιά. Το ΕΜΕΙΣ που θα φτιαχτεί από το ΕΣΥ και ΕΓΩ είναι Η λύση στην κρίση.

Δήλωση από τον Εκφραστή του Κινήματος Μιχάλη Χαραλαμπίδη

Δήλωση από τον Εκφραστή του Κινήματος Μιχάλη Χαραλαμπίδη

Με πειστικά επιχειρήματα, με διάλογο και θέσεις, φτιάξαμε Κίνημα δυνατό και σύγχρονο.

Με σεβασμό στην κοινωνική δυναμική, με στροφή στο συλλογικό συμφέρον και με εμμονή στην αυτόνομη και δημιουργική στάση των πολιτών, περάσαμε στην ιδεολογική επίθεση.

Αποφασίσαμε συμμετοχή σε πολιτική σύγκρουση έχοντας τη δική μας εναλλακτική διακυβέρνηση απέναντι στη σημερινή διακυβέρνηση. Τον αυτορρυθμιζόμενο κοινοτισμό απέναντι στον αυταρχικό εκσυγχρονισμό. Την περήφανη πρωταγωνιστική στάση απέναντι στην εξαρτημένη δορυφορική τροχιά. Την ανάπτυξη για τον άνθρωπο απέναντι στην ανάπτυξη για το αλόγιστο κέρδος.

Δώσαμε εντολή στον Αλέξανδρο Χύτα να ολοκληρώσει την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης μέχρι 10 Δεκεμβρίου, καθόσον η δημόσια παρουσίαση της θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 17 Δεκεμβρίου.

Το μήνυμά μου προς όλα τα στελέχη και τους συνεργάτες, μεταφέρεται πολύ πιο εύγλωττα, από τους στίχους του ποιήματος “Be the best of whatever you are” του Αμερικανού Douglas Molloch:

«Αν δεν μπορείς να είσαι πεύκο στην κορφή του λόφου
Χαμόδενδρο να γίνεις στην κοιλάδα.
Μα να γίνεις το πιό όμορφο χαμόδενδρο στου ρυακιού την όχθη.

Γίνε ένας θάμνος αν δεν μπορείς δένδρο να είσαι.
Κι αν δεν μπορείς να είσαι θάμνος, γίνε χλόη,
κι ομόρφαινε τις παρυφές του δρόμου.

Αν δεν μπορείς να είσαι δρυς, γίνε μικρή φιλύρα,
αλλά η ομορφότερη κοντά στη λίμνη.

Να γίνουμε όλοι καπετάνιοι δεν μπορούμε,
χρειάζεται και πλήρωμα, έχει δουλειά για όλους.
Άφθονες οι δουλειές, μεγάλες και μικρές,
που πρέπει ο καθένας μας ότι μπορεί να κάνει.

Αν δεν μπορείς να είσαι λεωφόρος, γίνε μονοπάτι,
αν δεν μπορείς να είσαι ήλιος, γίνε αστέρι,
από το μέγεθος ούτε κερδίζεις ούτε χάνεις.
Να είσαι ο καλύτερος σ΄αυτό που είσαι.

Ιδρυτικό Συνέδριο

Ιδρυτικό Συνέδριο

ΚΥΡΙΑΚΗ 3/9/2017

ΠΡΩΙΝΗ ΕΝΑΡΚΤΗΡΙΑ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Νυκταράκη Ελένη, Παπαγιάννης Σταύρος, Γραμματοπούλου Ζωή, Γαλανόπουλος Νίκος , Καρβουνίδης Νίκος, Ξάνθος Στάυρος.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του ιδρυτικού Συνεδρίου επικυρώθηκε το πολιτικό Μανιφέστο, πραγματοποιήθηκε η ανάδειξη του Εκφραστή, καθώς και η ανάδειξη των συντονιστών των Ηγετικών Επιτελείων.

Εκφραστής: Μιχάλης Χαραλαμπίδης
Συντονιστής του Ηγετικού Επιτελείου του Ιδεολογικού: Σταύρος Παπαγιάννης
Συντονιστής του Ηγετικού Επιτελείου του Πολιτικού Σχεδιασμού: Σταύρος Ξάνθος
Συντονιστής του Ηγετικού Επιτελείου του Οργανωτικού: Νίκος Γαλανόπουλος
Συντονιστής του Ηγετικού Επιτελείου του Προγράμματος: Αλέξανδρος Χύτας
Συντονίστρια του Ηγετικού Επιτελείου των Κινητοποιήσεων: Ζωή Γραμματοπούλου
Συντονίστρια του Ηγετικού Επιτελείου της Επικοινωνίας: Ελένη Νυκταράκη

ΔΕΥΤΕΡΑ 4/9/2017

ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Χαραλαμπίδης Μιχάλης, Γαλανόπουλος Νίκος, Παπαγιάννης Σταύρος.

Το πρωί της δεύτερης ημέρας του Ιδρυτικού Συνεδρίου, έλαβε χώρα η συνεδρίαση των Ηγετικών Επιτελείων όπου και επικυρώθηκαν τα μέλη των Ηγετικών Επιτελείων.

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Γραμματοπούλου Ζωή, Γαλανόπουλος Νίκος.

Το απόγευμα της Δευτέρας πραγματοποιήθηκε η Επιμορφωτική Συνεδρίαση με τους παρακάτω Εισηγητές: Βασιλειάδης Δαμιανός, ΝΙχωρίτης Κωνσταντίνος, Σπυρόπουλος Θεοχάρης. Επίσης διαβάστηκε το κείμενο του Σπαθόπουλου Θόδωρου.

ΤΡΙΤΗ 5/9/2017
ΠΡΩΙΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Χύτας Αλέξανδρος, Γαλανόπουλος Νίκος, Ξάνθος Σταύρος.

Κατά τη διάρκεια του πρωινού της τρίτης ημέρας συνεδρίασαν οι Ομάδες Εργασίας του Προγράμματος σχετικά με τη διαδικασία διαμόρφωσης της Εναλλακτικής Διακυβέρνησης.

Εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος θα ανέβουν αποσπάσματα εικόνας και ήχου στην επίσημη ιστοσελίδα του Κινήματος.