Προτροπή  ελέγχου της ικανότητάς μας

Προτροπή ελέγχου της ικανότητάς μας

Αλέξανδρος Χύτας
Συντονιστής Ηγετικού Επιτελείου Προγράμματος του Κινήματος

Η δική μας εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, που θα δημοσιοποιήσουμε στις 17 Δεκεμβρίου στην Αθήνα, απαντά στην ανάγκη θεσμικής, παραγωγικής και κοινωνικής ανασύστασης της χώρας. Απαντά στο συγκεντρωτικό, αντιπαραγωγικό και γραφειοκρατικό κράτος. Απαντά στην παραοικονομία και τις αντιπαραγωγικές ιδέες. Απαντά στην άδικη κοινωνία, στην άνιση κατανομή των βαρών και στην κατασπατάληση των φυσικών πόρων που διαθέτει ο Ελληνισμός. Απαντά στην απαράδεκτη σχέση ανάμεσα στην παραγωγικότητα της εργασίας και στις καταναλωτικές μας προτιμήσεις. Απαντά στον εύκολο πλουτισμό και στο καταναλωτικό πρότυπο. Απαντά στην οπισθοδρομική μας κουλτούρα, στάση και νοοτροπία που αφορούν την εργασία. Απαντά στην υποβάθμιση της ποιότητας της ζωής μας και στον αφελληνισμό της κουλτούρας μας. Απαντά στην κρίση προσανατολισμού της παιδείας μας. Απαντά στην κακοδιοίκηση, στην πολιτική της εξάρτησης, του διχασμού και των έργων βιτρίνας.

Η εναλλακτική μας πρόταση διακυβέρνησης είναι πρόταση ζωής για εθνική ανασύσταση. Δεν σκεπτόμαστε να διαχειριστούμε καλύτερα την κρίση, αλλά να αλλάξουμε ουσιαστικά το αδιέξοδο κοινωνικό και οικονομικό μοντέλο, να καλυτερέψουμε τη ζωή μας και να δημιουργήσουμε σιγουριά στους πολίτες.

Έχουμε την τόλμη να συγκρουστούμε με τα εμπόδια που καθηλώνουν τη χώρα στο αδιέξοδο. Έχουμε το σθένος να συγκρουστούμε για να φέρουμε και να καταξιώσουμε μιά μόνιμη, δυναμική και αποτελεσματική πολιτική με σχέδιο, με κλιμακούμενους στόχους, με κινητοποίηση όλων ανεξαίρετα των δυνάμεων του Έθνους, πολιτική που να απαντά αξιόπιστα στα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα η χώρα.

Με την εναλλακτική του πρόταση διακυβέρνησης το Κίνημα Λιοντάρια – Συνέργεια για την Ελλάδα, θέτει σε δημόσιο έλεγχο την ικανότητά του να συλλάβει ορθά και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά, τα εθνικά και κοινωνικά προβλήματα του Ελληνισμού.

Όταν το παρόν δεν υποθηκεύει το μέλλον

Όταν το παρόν δεν υποθηκεύει το μέλλον

Ζωή Γραμματοπούλου
Συντονίστρια Ηγετικού Επιτελείου Κινητοποιήσεων του Κινήματος
Μέλος ομάδας εργασίας του Προγράμματος

Έχει έρθει η ώρα μιας ακριβής πληρωμής. Το τίμημα της λατρείας ενός ορισμένου τύπου ανάπτυξης και προόδου από τον σύγχρονο άνθρωπο, είτε στην καπιταλιστική της είτε στην σοσιαλιστική της εκδοχή, είναι βαρύ. Τα κριτήρια, οι αξίες και η ηθική αυτού του τύπου της ανάπτυξης είναι το αλόγιστο κέρδος, ο ανταγωνισμός των αδίστακτων της αγοράς και όχι ο συνυπολογισμός των αρνητικών επιπτώσεων των παραγωγικών δραστηριοτήτων στη φύση, στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Γι΄ αυτό η οικολογία ως Λόγος και ως Αντί-Λόγος δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί μια αμελητέα ή μια υποταγμένη πτυχή στον οικονομικό σχεδιασμό. Ακόμα και από καθαρά οικονομική αναπτυξιακή άποψη τα απαιτούμενα τεχνικά και οικονομικά μέσα για την πρόληψη είναι πολύ λιγότερα από το πολλαπλό κόστος της εκ των υστέρων «διορθωτικής» επέμβασης.

Έχει έρθει πια το πλήρωμα του χρόνου να σκεφτούμε πού θα ζούμε, πώς θα ζούμε ή τι θα παράγουμε και τι θα καταναλώνουμε. Ποιο θα είναι το μοντέλο της κοινωνικής και της οικονομικής μας οργάνωσης. Η πρόκληση στην εναλλακτική μας πρόταση διακυβέρνησης είναι ο σχεδιασμός της στις θεωρήσεις – συσχετίσεις ΧΩΡΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ – ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ – ΦΥΣΗ – ΖΩΗ – ΑΝΘΡΩΠΟΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΗ.

Στην εναλλακτική μας πρόταση γίνεται σύζευξη της οικονομίας με το περιβάλλον όπως και της οικολογίας με την αειφόρο ανάπτυξη. Αυτή η σύζευξη εξωθεί στην κατάργηση του ήδη υπάρχοντος χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού. Φτιάξαμε παντελώς καινούργιο σχεδιασμό, διότι οι πόροι δεν περιορίζονται μόνο στον ορυκτό πλούτο, στις ενεργειακές πηγές, στις πρώτες ύλες της βιομηχανίας και στη γη υψηλής παραγωγικότητας. Στον σχεδιασμό μας, στους πόρους και στα πλεονεκτήματα μιας περιοχής εγγράφονται το ΝΕΡΟ, το ΤΟΠΙΟ, ο ΑΕΡΑΣ, η ΘΑΛΑΣΣΑ, ο ΗΛΙΟΣ και ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Ο συνδυασμός όλων αυτών συνθέτει την ισορροπία των κρίσιμων οικοσυστημάτων, την αρμονία των φυσικών τοπίων, την ανεκτίμητη αξία των ακτών, των ποταμών, των θαλασσών και των βουνών μας, τους βιότοπους και τους οικολογικά «ευαίσθητους» χώρους. Συνιστούν τη φυσική και πολιτισμική κληρονομιά μας, τα φυσικά θεμέλια της ζωής μας, το παρόν και το μέλλον μας.

Ο οικιστικός νόμος 1337/83, η Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (ΕΠΑ) και τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια που δημιούργησαν μια σάπια και ανεξέλεγκτη Δημόσια Υπηρεσία Πολεοδομίας, αντικαθίστανται πλήρως στην εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης που προτείνουμε, καθόσον βασιζόμαστε στους θεσμούς της αποκέντρωσης και στον Αυτορρυθμιζόμενο Κοινοτισμό.

Κάποτε πρέπει να γίνει σαφές ότι οι πολίτες μπορούν να αποφασίζουν με τα ναι και τα όχι τους για συγκεκριμένες παρεμβάσεις και λύσεις, όπως επίσης μπορούν και να συγκροτούν Αυτόνομο και Ανεξάρτητο Κοινωνικό Συλλογικό Όργανο που οργανώνει και αρθρώνει τον οικολογικό και περιβαλοντικό Λόγο της Κοινωνίας απέναντι στο Μονόλογο του Κράτους και το οποίο διαχειρίζεται τον οποιοδήποτε πόρο περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής, κατανέμοντας τον αυτοτελώς για συγκεκριμένα έργα, χωρίς να διαχέεται και να χάνεται μέσα στη «Μαύρη Τρύπα» του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Στο Κίνημα Λιοντάρια – Συνέργεια για την Ελλάδα, οι λέξεις οικολογία, βιώσιμη ανάπτυξη, περιβάλλον, ποιότητα ζωής, σηματοδοτούν διεκδίκηση, απαιτήσεις και ευαισθησίες που φιλοδοξούν να διαφοροποιήσουν ριζικά και να αποτρέψουν την αρνητική πραγματικότητα.

Χτίζουμε την Υγεία με τις Τεχνολογίες του Αύριο

Χτίζουμε την Υγεία με τις Τεχνολογίες του Αύριο

Στην Ελλάδα, έννοιες όπως διασφάλιση ποιότητας και ολική ποιότητα, άρχισαν να κερδίζουν έδαφος από τότε που οι συντελεστές της οικονομικής ζωής σταδιακά συνειδητοποίησαν ότι οι πιέσεις από τον διεθνή ανταγωνισμό θα συνεχιστούν, θα ενταθούν και μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία μόνο με την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας είναι μια ελπιδοφόρα προσέγγιση, η οποία φέρεται ικανή, με τη σωστή χρήση των αρχών της και μέσω της αποτελεσματικής εφαρμογής τους, να θεραπεύσει πολλά από τα προβλήματα του Συστήματος Υγείας. Το Ελληνικό Σύστημα Υγείας έχει άμεση ανάγκη από σύγχρονες μεθόδους διαχείρισης, ώστε να λειτουργήσει με ορθολογικά πρότυπα. Με το ίδιο ποσοστό δαπανών Υγείας, αλλά με νέο πνεύμα οργανωτικών, διοικητικών και διαχειριστικών παρεμβάσεων μπορεί να προσφέρει ένα Σύστημα Υγείας υψηλού επιπέδου στον Έλληνα πολίτη.

Η πρόκληση της δικής μας εναλλακτικής πρότασης διακυβέρνησης, μεγιστοποιείται με τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Υγείας, όπου ο καθένας έχει το διακριτό του ρόλο, όπου όλοι συνεργάζονται ως ισότιμοι εταίροι γύρω από ένα τραπέζι, όπου στο ρόλο του εκάστοτε συντονιστή, στη θέση του ανοιχτού κύκλου, εναλλάσονται όλοι, ανάλογα με την περίπτωση και την περίσταση.

Ένα Σύστημα Υγείας δεν οικοδομείται πάνω στις τεχνολογίες μόνο του χθες ούτε καν του σήμερα. Χρειάζεται πρόβλεψη, μελέτη των εξελίξεων και προέκταση των τάσεων που διαφαίνονται. Το σημερινό Σύστημα Υγείας βρίσκεται στο όριο κρίσιμης καμπής. Η τεχνολογία, η κοινωνία και η ιατρική αλλάζουν με επιταχυνόμενους ρυθμούς. Οι νέες καταστάσεις που εμφανίζονται, απαιτούν ανακατατάξεις στο Σύστημα Υγείας. Τα νοσοκομεία των οκτακοσίων κλινών είναι πλέον μαμούθ, δηλαδή κατάλοιπα του παρελθόντος. Περάσαμε σε μονάδες με γρήγορη διακίνηση ασθενών και μονάδες εντατικής φροντίδας. Ο πολίτης έχει μεγαλύτερο έλεγχο στη θεραπεία του. Γίνεται «συμπαραγωγός» της υγείας, συνεισφέρει στο κόστος παραγωγής, αλλά και συμβάλλει στην ίδια την παραγωγή υγείας.

Οι καινοτομίες που φέρνει η εναλλακτική μας πρόταση για την υγεία καταργούν ακόμα και τον διαχωρισμό μεταξύ πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας. Η πρωτοβάθμια φροντίδα αναλαμβάνει μεγαλύτερο ρόλο στη μετανοσοκομειακή φροντίδα των περιπτώσεων που νοσηλεύονται σε μονάδα βραχείας νοσηλείας καθώς και στην φροντίδα των χρόνιων πασχόντων. Επίσης μεταλλάσεται κυριολεκτικά από νέους ρόλους καθότι ο ασθενής έχει πλέον άμεση πρόσβαση στις εξειδικευμένες μονάδες. Επιπρόσθετα έχει τη γνώση, άρα και την απαίτηση να εισακούεται ως συμπαραγωγός της υγείας του. Ο γιατρός Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής αναλαμβάνει το ρόλο του συνηγόρου και συμβούλου του ασθενούς, που τον καθοδηγεί και τον κατευθύνει μέσα στο σύστημα, που τον βοηθά να πάρει μόνος του τη σωστή απόφαση για την περίπτωση του.

Η εναλλακτική μας, θέλει το νοσοκομείο να αλληλεπιδρά με την κοινότητα. Έτσι μετατρέπεται σε μικρή ευέλικτη μονάδα που παρέχει θεραπεία σε συγκεκριμένες νόσους, κάνοντας χρήση εξειδικευμένων υψηλών τεχνολογιών, όπως αυτών που χρησιμοποιούνται σε οφθαλμολογικές εγχειρήσεις και ο ασθενής παίρνει εξιτήριο εντός δέκα λεπτών, σε εγχειρήσεις στη σπονδυλική στήλη όπου ο άρρωστος φεύγει το απόγευμα, σε λαπαροσκοπικές εγχειρήσεις και ο άρρωστος φεύγει το επόμενο πρωϊνό. Μετατρέπεται ακόμα το νοσοκομείο σε μονάδα εντατικής φροντίδας σε ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων όπως μονάδα εντατικής θεραπείας για ενήλικες, για παιδιά, για ασθενείς με εμφράγματα, με εγκεφαλικά επεισόδια, με μεταμοσχεύσεις νεφρών ή ήπατος κλπ. Μιλάμε για μονοδιάστατα μικρά νοσοκομεία ενταγμένα στην κοινότητα, ευέλικτα για να μπορούν να υιοθετήσουν νέες τεχνικές που θα εμφανιστούν προς αντικατάσταση των «επαναστατικών» τεχνικών που έγιναν γρήγορα παρωχημένες.

Με την κάρτα υγείας του πολίτη, με την μηχανοργάνωση των ιατρείων όλων των γιατρών και όλων των φαρμακείων, θα γνωστοποιούνται τι συνταγές γράφει ο γιατρός ή εκτελεί το φαρμακείο και πόσο κοστίζουν. Καταργείται έτσι ο σκουριασμένος ελεγκτής ιατρός της Διεύθυνσης Υγείας. Καταργούνται επίσης τα τσίλικα, ατσαλάκωτα και χωρίς δραστηριότητες ΕΣΠΥ (Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Υγείας), ΠΕΣΥΚΑ (Παρατηρητήριο Εθνικού Συστήματος Υγείας και Κοινωνικής Αλλυλεγγύης), ΑΦΥ (Ανοιχτό Φόρουμ Υγείας), ΕΚΕΒΥΠ ΑΕ (θυγατρική του ΕΟΦ), ΕΚΕΠΥΥ (Εθνικό Κέντρο Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας), ΚΕΠΥΣΥ ΑΕ (θυγατρική του ΕΚΕΠΥΥ), ΙΚΕΑΔΥ (Ινστιτούτο Κατάρτησης και Επιμόρφωσης Ανθρώπινου Δυναμικού).

Η δική μας εναλλακτική διακυβέρνηση περνά σε θέσπιση και αυστηρή εφαρμογή σύγχρονου κώδικα δεοντολογίας και βιοηθικής που θα προφυλάξει την κοινότητα από την διολίσθηση στο «Θαυμαστό Καινούργιο Κόσμο» ορίζοντας διατομεακές πολιτικές για την υγεία. Μιλάμε για Συνέργεια των τομέων της γεωργίας, του εμπορίου, της βιομηχανίας και της διαφήμισης για να μειωθεί το κάπνισμα. Συνέργεια των τομέων δημοσίων έργων, των συγκοινωνιών, των μεταφορών, της τροχαίας με το ΕΚΑΒ και τα νοσοκονεία για να μειωθεί ο αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων.

Το ανθρώπινο δυναμικό της Υγείας πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Η δια βίου εκπαίδευση και επανεκπαίδευση θα καθορίζει την απασχόληση στον τομέα της υγείας και όχι μόνο το βασικό πτυχίο και η θέση που κάποιος κατέλαβε με τον διορισμό του πριν από κάποια χρόνια. Στο Κίνημα μας αναζητούμε οραματικά ιατρικούς οργανισμούς που έχουν τη δυνατότητα να δεχθούν τους ασθενείς άμεσα, να τους μεταχειριστούν με ευγένεια, διακριτικότητα και αξιοπρέπεια και που έχουν την καλύτερη προϊστορία επιτυχημένων ιατρικών διαγνώσεων και επεμβάσεων. Τη στιγμή που ξέρουμε τι είναι αυτό που πραγματικά θέλουμε, είναι θέμα κοινής λογικής να επικεντρωθούμε σε αυτό και να προσπαθήσουμε να το τελειοποιήσουμε.

Αναβάθμιση του επιχειρηματικού χώρου

Αναβάθμιση του επιχειρηματικού χώρου

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες δομούνται γύρω από πόλους όπως έρευνα, καινοτομία, παραγωγή, διάθεση, εμπόριο, διανομή. Η μέγιστη αποτελεσματικότητα τους επιτυγχάνεται όταν οι διάφοροι πόλοι συνδέονται σε δίκτυα και έτσι αλληλοεξυπηρετούνται. Ατελή δίκτυα ή δίκτυα στα οποία δεν υπάρχουν ορισμένοι πόλοι μειώνουν την αποτελεσματικότητα ενός οικονομικού συστήματος. Τα δίκτυα στην Ελλάδα είναι διαπιστωμένα ατελή. Η εναλλακτική μας πρόταση διακυβέρνησης επιδιώκει τη δημιουργία ολοκληρωμένων δικτύων για την ενίσχυση επιχειρήσεων εκεί όπου λείπουν κρίκοι στην παραγωγική αλυσίδα. Επιδιώκει επίσης την ευέλικτη εξειδίκευση, δηλαδή την ενίσχυση των επιχειρήσεων που στηρίζονται στη χρησιμοποίηση μηχανημάτων γενικής και πολλαπλής χρήσης, την ύπαρξη εργαζομένων ευρείας ειδίκευσης, την παραγωγή προιόντων για εξειδικευμένες αγορές και τη συνεχή χρήση καινοτομιών που διαφοροποιούν την παραγωγή.

Τα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζουν οι Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις προέρχονται τόσο από το εξωτερικό περιβάλλον (οικονομικό, τεχνολογικό, θεσμικό) μέσα στο οποίο λειτουργούν όσο και από την διάρθρωση των ίδιων των επιχειρήσεων. Η υλοποίηση της εναλλακτικής μας πρότασης απαιτεί την προώθηση πλέγματος μέτρων στα οποία εντάσσονται: α) η τεχνολογική στήριξη με την παροχή κινήτρων για αγορά τεχνογνωσίας και εφαρμογή νεων τεχνολογιών, καθώς και η παροχή βοήθειας και εξειδικευμένων προτύπων, β) η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης για να καλυφθούν οι επενδυτικές ανάγκες (Αυτό επιχειρείται μέσω φορολογικών μέτρων, ενθάρρυνση της αυτοχρηματοδότησης, παροχή κεφαλαίων εκκίνησης σε νεοφυείς επιχειρήσεις με αναπτυξιακή προοπτική), γ) η διευκόλυνση των επιχειρηματικών συνεργασιών όλων των μορφών (μεικτές επιχειρήσεις, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, υπεργολαβίες, συγχωνεύσεις), δ) η αναβάθμιση της συνεργασίας των αναπτυξιακών φορέων με τα τεχνολογικά και κλαδικά ινστιτούτα, τους φορείς των βιοτεχνιών και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Ο εξωστρεφής προσανατολισμός της ελληνικής βιομηχανίας στην εναλλακτική μας πρόταση υποβοηθείται ιδιαίτερα, ώστε να κατορθωθεί η απεμπλοκή από την έντονη εξάρτηση της εγχώριας αγοράς και να δοθεί έτσι κίνητρο διεύρυνσης της παραγωγικής της βάσης. Οι βοήθειες δίνονται α) στη στήριξη των επιχειρήσεων που παράγουν επώνυμα προϊόντα, β) στη δημιουργία υποδομής διευκόλυνσης της τυποποίησης, γ) στην ανάπτυξη κέντρων έρευνας αγοράς δ) στην ενθάρρυνση και ενίσχυση των κλαδικών οργάνων για εξαγωγές, ε) στην κάλυψη δαπανών προβολής σε διεθνείς εκθέσεις, στ) στην καλύτερη αξιοποίηση των Ειδικών Κρατικών Υπηρεσιών για εξασφάλιση πληροφόρησης εμπορικών και βιομηχανικών συνεργασιών.

Στην εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης του Κινήματος Λιοντάρια – Συνέργεια για την Ελλάδα, οι επιχειρηματίες μαζί με τους επιστήμονες και τον απόδημο Ελληνισμό είναι τα βασικά εργαλεία που χρειάζονται για να βγούμε από τα τούνελ της οικονομικής ύφεσης.

Εθνική αυτοδιάθεση και κοινωνική χειραφέτηση

Εθνική αυτοδιάθεση και κοινωνική χειραφέτηση

Με το πονηρό αίτημα «συναδέλφωση όλων», πέρασε παγκόσμια η πρόθεση των εθνομηδενιστών να απογυμνωθούν τα άτομα από κάθε συλλογική διάσταση και αίσθηση του ανήκειν. Αυτό το αίτημα ισοπέδωσης σε έναν «κοσμικό χυλό» είναι και εφιαλτικό και απάνθρωπο. Αντίθετα όμως με τις προσδοκίες των εθνομηδενιστών, αυτό που μόνο κατορθώθηκε τελικά, ήταν να απελευθερωθούν δυνάμεις αντίστασης στην ισοπέδωση και να αναδειχτούν μορφές εθνικής ταυτότητας και πολιτιστικής συλλογικότητας. Το εθνικό ξαναεπέστρεψε στο προσκήνιο, μόνο που η σύγχρονη εμφάνιση του έχει μια ουσιώδη διαφορά. Μέχρι τώρα τα έθνη συχνά έτειναν προς την εσωστρέφεια και την αυτάρκεια. Αναπαρήγοντο ως κλειστά συστήματα, ως φρούρια, ως  οχηρά. Τα σύγχρονα έθνη αντίθετα επιβιώνουν μόνο, ως ανοιχτά σε ροές πληροφοριών, μηνυμάτων και ανταλλαγών με τον έξω κόσμο. Επιβιώνουν μόνο ως ανταγωνιστικές συλλογικότητες σε έναν ανταγωνιστικό κόσμο.

Στο Κίνημα Λιοντάρια Συνέργεια για την Ελλάδα είναι ξεκάθαρο πως το κοινωνικό πρόβλημα και η κοινωνική προοπτική της χώρας δε μπορεί να νοηθεί ξέχωρα από το εθνικό. Για μας ο σύγχρονος πατριωτισμός  αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση του διεθνισμού και ο διεθνισμός ολοκληρώνει τον σύγχρονο πατριωτισμό. Ο σύγχρονος πατριωτισμός αποτελεί απαραίτητο συστατικό μιας σύγχρονης δημοκρατίας. Η δημοκρατία και ο πατριωτισμός είναι δύο ιδεολογικές έννοιες αδιάσπαστες παρόλα αυτά ο Πατριωτισμός κινδυνεύει να εκφυλιστεί σε σωβινισμό μέσω των λαθροπατριωτών του τίποτα και του πουθενά. Ο σεβασμός  στο έθνος των Ελλήνων έχει σχέση με τον κοινό τρόπο, παραπέμπει στην ημετέρα κοινή Παιδεία. Η πολυκαταγωγική ελληνική πολιτιστική ταυτότητα βρίσκεται στον αντίποδα του φυλετικού ρατσισμού. Η σταθερή σχέση εθνικής και κοινωνικής συνείδησης είναι αναγκαία και όταν συντελέστηκε τα αποτελέσματα ήταν μοναδικά. Στις σημερινές συνθήκες η προάσπιση του εθνικού συμφέροντος μπορεί να ενώσει τον λαό μας και να κατοχυρώσει την ασφάλεια και τις προοπτικές του απέναντι σε απειλές και εξωτερικές πιέσεις.

Η εθνική κουλτούρα και ο εθνικός πολιτισμός με το βαθύ κοινωνικό του περιεχόμενο αποτελούν  σημαντικές πτυχές της εθνικής υπόστασης. Η πολιτιστική αφύπνιση σε συνθήκες προϊούσης κρίσης, η ανάδειξη ενός πολιτισμού μοναδικού στον κοινωνικό του προσανατολισμό, με ρίζα στις εθνικές λαϊκές παραδόσεις και τις βαθιές από την αρχαιότητα αξίες της πατρίδας και της δημοκρατικής πολιτείας είναι υψηλές προτεραιότητες. Αυτές παραπέμπουν σε διαρκή αγώνα στα ιδεολογικά μέτωπα απέναντι στις κυρίαρχες αξίες του ατομισμού, του κοσμοπολιτισμού και της εξουσιολατρείας. Ο πολιτισμός μας, παρά τα αλλεπάλληλα πλήγματα διασώζεται, έστω και με ασυνέχεια και σύγχυση. Οφείλουμε σήμερα να αντιμετωπίσουμε την ισοπεδωτική επίθεση που εξελίσσεται από τα τηλεοπτικά δίκτυα. Ομάδες ισχυρότερες από το κράτος, αξιοποιώντας την τεχνολογία της ψηφιακής συμπίεσης λεηλατούν τον εθνικό μας πολιτισμό με το πρόσχημα της ελευθερίας του πολίτη και του δικαιώματός του στην ενημέρωση και στην ποικιλία.

Αυτή η επίθεση δεν μας αφήνει αδιάφορους. Το Κινήμά μας με την εναλλακτική του πρόταση βάζει μπρος την τροφοδοσία του Ελληνισμού και της Ελληνικής Νεολαίας με το κοινό πολιτισμικό πεδίο αναφοράς τους. Η εναλλακτική μας πρόταση προσδίδει στο έθνος αυτά που περισσότερο χρειάζεται: την αξιοπρέπεια, την αυτογνωσία, το  δυναμισμό του. Ο πατριωτικός χαρακτήρας του Κινήματος μας σε συνύφανση με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά του έχει ρίζα την ιστορική διαμόρφωση της υπόστασης μας ως έθνος  και η προοπτική του προσβλέπει στην εθνική αυτοδιάθεση και στην κοινωνική χειραφέτηση.