Συνύπαρξη Εθνικής και Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας

Συνύπαρξη Εθνικής και Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας

Για τις Ευρωεκλογές όλοι οι δημοσιογράφοι και όλα τα κόμματα εστιάζονται στο κατά πόσο υπέρλαμπρα αστέρια είναι οι υποψήφιοι των ψηφοδελτίων. Χρόνια τώρα όμως αυτά τα αστέρια μας κατάντησαν ουραγούς διότι απλούστατα δεν είναι αστέρια. Είναι εγκεκριμένοι υποτακτικοί της κομματικής καμαρίλας. Την απάντηση γιατί αποδέχονται τέτοιο ρόλο θα την βρούμε στα φράγκα και είναι πολλά τα φράγκα. Δεν υπάρχουν οράματα, πολιτικές θέσεις, πολιτικοί αγώνες.

Για τις Ευρωεκλογές ο Κυριάκος ψάχνει ποσοστό, ο Αλέξης φτιάχνει προοδευτική συμμαχία. Δεν τους νοιάζουν τα βασικά ξεκαθαρίσματα στο δρόμο για ομοσπονδοποίηση. Αυτά είναι άλλου παπά ευαγγέλια.Εμείς στο Κίνημα Λιοντάρια Συνέργεια για την Ελλάδα θα επιμένουμε να χτυπάμε στου κουφού την πόρτα. Ξέρουμε όμως, ότι λέμε κάτι που αξίζει, που έχει ζουμί. Λέμε κάτι όταν οι άλλοι δεν λένε τίποτε.

Λέμε, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να λειτουργήσει ως κλίβανος μέσα στον οποίο θα ισοπεδώνονται οι διαφορετικές πολιτισμικές ταυτότητες και θα εξαφανίζεται πλήρως η κυριαρχία των κρατών που την αποτελούν. Λέμε, ότι το πρόβλημα εστιάζεται κατά τη γνώμη μας, στην συνύπαρξη της εθνικής δημοκρατίας και της ευρωπαϊκής δημοκρατίας και στον τρόπο με τον οποίο διαφορετικοί ευρωπαϊκοί λαοί, οι οποίοι σήμερα είναι οργανωμένοι πολιτικά εντός των εθνικών τους κρατών, θα συμμετάσχουν στην διαδικασία οικοδόμησης μιας ευρωπαϊκής υπερεθνικής εξουσίας.

Λέμε, ότι το ερώτημα απαντάται μόνο αν γίνει αντιληπτό ότι κανείς ευρωπαϊκός λαός δεν πρόκειται να εγκαταλείψει την εθνική του ασφάλεια προκειμένου να συμμετάσχει σε ένα ασαφές και απροσδιόριστο κρατικό μόρφωμα, έστω και ομοσπονδιακό.Λέμε, ότι η άρση του ερωτήματος αυτού γίνεται έμμεσα εάν γίνει κατανοητό ότι οι λαοί της Ευρώπης δεν πρόκειται ποτέ να εκποιήσουν την εθνική τους ταυτότητα ενόψει της μελλοντικής οραματικής–ουτοπικής δημιουργίας ενός ομοσπονδιακού κράτους. Λέμε, ότι η εθνική δημοκρατία και η ευρωπαϊκή δημοκρατία θα πρέπει να βρουν κινούμενες παράλληλα ένα κοινό πεδίο και αυτό το κοινό πεδίο να αποτελεί την Ενωμένη Ευρώπη. λαών και εθνών.

Λέμε, ότι το βασικότερο είναι να υπάρχει στην Ενωμένη Ευρώπη αυτή ουσιαστικός δημοκρατικός, λαϊκός έλεγχος. Οι οικονομικές κυρίως δομές, οι οποίες υιοθετούνται αυτή τη στιγμή από την Ενωμένη Ευρώπη δεν λύνουν προβλήματα δημοκρατίας, κυριαρχίας και – εν τέλει – νομιμοποίησης. Απαιτούνται επιπλέον εξισορροπητικοί θεσμοί πολιτικής ολοκλήρωσης. Αν θεωρηθεί ότι η Ο.Ν.Ε. και η οικονομία της αγοράς μπορούν να υποκαταστήσουν την δημοκρατία, τότε τίθεται σε κίνδυνο και η δημοκρατία και η ευρωπαϊκή ενοποίηση.

Με αυτά που λέμε, με τα πιστεύω μας και με απόφαση για τον καλό αγώνα, συμμετέχουμε στην εκλογική αρένα ζητώντας συνειδητή ψήφο.Ξέρουμε ότι από το μέγεθος ούτε κερδίζεις ούτε χάνεις. Το θέμα είναι να είσαι ο καλύτερος σε αυτό που είσαι.

Προτάσεις για την Ε.Ε.

Προτάσεις για την Ε.Ε.

Στις Ευρωεκλογές ο Κυριάκος ψάχνει ποσοστό και ο Αλέξης σωτηρία με προοδευτική συμμαχία. Στη Νέα Δημοκρατία και στον ΣΥΡΙΖΑ τους νοιάζει μόνο η ύπαρξη εκθαμβωτικών αστεριών στα ευρωψηφοδέλτια τους, δεν τους νοιάζει η ιδέα μιας Ευρωπαϊκής Συμπολιτείας που σταματά την εσχατολογία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Δεν τους νοιάζει η εναρμόνιση νομοθεσίας και πολιτικών που επιτρέπουν στο να προχωρήσει η Ευρώπη πραγματικά ενωμένη. Δεν τους νοιάζει κανένα επιβεβλημένο «μεταρρυθμιστικό σοκ».

Εμείς στο Κίνημα Λιοντάρια Συνέργεια για την Ελλάδα θα επιμένουμε να χτυπάμε στου κουφού την πόρτα. Ξέρουμε όμως, ότι προτείνουμε κάτι που αξίζει, που έχει ζουμί. Προτείνουμε κάτι όταν οι άλλοι δεν προτείνουν τίποτε.Προτείνουμε την αναθεώρηση των Συνθηκών στην κατεύθυνση της απλοποίησης τους.Προτείνουμε την δημιουργία μιας ισχυρής Εκτελεστικής Τριάδας: α) την συνένωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (θεσμός που δεν έχει προσφέρει πολλά) στο αξίωμα του Προέδρου της Ενωμένης Ευρώπης β) τον θεσμό της Ύπατης Εκπροσώπου για την Εξωτερική πολιτική και την πολιτική Ασφάλειας που θα πρέπει να συνδυάζει καθήκοντα πρώτου Αντιπροέδρου της Ενωμένης Ευρώπης και γ) τον Αντιπρόεδρο για θέματα ΟΝΕ και Προϋπολογισμού που θα ασκεί παράλληλα και τα καθήκοντα του Προεδρεύοντος του Eurogroup.

Προτείνουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μπορεί να ασκεί έλεγχο στην Εκτελεστική αυτή τριάδα και να δίνει τις απαραίτητες πολιτικές κατευθύνσεις.Προτείνουμε κάτω απ’ αυτούς να υπάγεται και το Κολλέγιο των Επιτρόπων με συγχώνευση χαρτοφυλακίων και τη δημιουργία του Αναπληρωτή Επιτρόπου όπου αυτό είναι επιβεβλημένο.Προτείνουμε η άμεση εκλογή Προέδρου της Ενωμένης Ευρώπης να είναι απαραίτητο στοιχείο μιας τέτοιας θεσμικής μεταρρύθμισης. Είναι ώριμο αίτημα το οποίο ικανοποιεί την απαίτηση λογοδοσίας των Ευρωπαίων πολιτών.Προτείνουμε τον Κοινό Προϋπολογισμό της Ενωμένης Ευρώπης και την αύξηση του. Την διαμόρφωση των ορίων της ανεξαρτησίας της ΕΚΤ (χωρίς να θιγεί η ουσία αυτής της ανεξαρτησίας) και τον πολιτικό της έλεγχο σε περιόδους κρίσεων. Ταυτόχρονα δε τη μετεξέλιξη του ΕΜΣ σε ευρωπαϊκό ΔΝΤ.

Για την ενίσχυση του κοινωνικού πυλώνα προτείνουμε τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συνέδριου των Εθνών (Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και μέρος των εθνικών κοινοβουλίων σε ετήσια κοινή σύγκληση) όπου μεταξύ των άλλων θα είναι επιφορτισμένο με την Έγκριση των Ετήσιων Στρατηγικών Προσανατολισμών της Ένωσης, του Κοινού Προϋπολογισμού, και των μεγάλων θεμάτων όπως η υπογραφή των Συμφωνιών της Ένωσης με τον υπόλοιπο κόσμο κλπ.Με αυτά που προτείνουμε, με τα πιστεύω μας και με απόφαση για τον καλό αγώνα, συμμετέχουμε στην εκλογική αρένα ζητώντας συνειδητή ψήφο.Γνωρίζουμε πως από το μέγεθος ούτε κερδίζεις ούτε χάνεις. Το θέμα είναι να είσαι ο καλύτερος σε αυτό που είσαι.

Καθοριστικά Βήματα για την Ευρώπη των Εθνών

Καθοριστικά Βήματα για την Ευρώπη των Εθνών

Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς όραμα, χωρίς πρόταση, χωρίς σχέδιο για την Ελλάδα στην Ευρώπη, μπορούν και υφαρπάζουν στις Ευρωεκλογές με περίσσια ευκολία τις ψήφους των πολιτών. Ο Κυριάκος ψάχνει ποσοστό και ο Αλέξης σωτηρία με προοδευτική συμμαχία. Κάνουν καλά την δουλειά τους και μπράβο τους.

Εμείς στο Κίνημα Λιοντάρια Συνέργεια για την Ελλάδα θα επιμένουμε να χτυπάμε στου κουφού την πόρτα. Ξέρουμε όμως, ότι οραματιζόμαστε κάτι που αξίζει, που έχει ζουμί. Οραματιζόμαστε κάτι όταν οι άλλοι δεν οραματίζονται τίποτε. 
Στο Κίνημα Λιοντάρια – Συνέργεια για την Ελλάδα οραματιζόμαστε τον φεντεραλισμό ως πρόταση πολιτειακής οργάνωσης, που υπερβαίνει εγωισμούς και διαιρέσεις, ενταφιάζει πολέμους και δημιουργεί μια νέα πολιτική κοινότητα, με δημοκρατικό τρόπο, με δημοκρατικό περιεχόμενο και με ένα Σύνταγμα.

Το μεγάλο σχέδιο για την Ευρώπη των Λαών και των Εθνών το οραματιζόμαστε μικρό και σαφές. Στην εκκίνηση χρειάζονται τρία καθοριστικά βήματα: 1) Μια οικονομική κυβέρνηση για τις χώρες με νόμισμα το Ευρώ (πλήρης τραπεζική ένωση, κοινή βάση φορολογίας, ταμείο απόσβεσης χρέους, Υπουργός Οικονομίας, αξιόλογος προϋπολογισμός με επενδυτικό πρόγραμμα). 2) Μια κοινή εξωτερική πολιτική και μια κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, που να εξασφαλίζει τόσο τα ευρωπαϊκά σύνορα όσο και την εσωτερική τάξη από ασύμμετρες απειλές. 3) Τη σύγκληση μιας Συνέλευσης (Convention) από εκπροσώπους των εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα υποβάλλει ένα σχέδιο Συντάγματος μιας Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, το οποίο θα υποβληθεί στην κρίση των πολιτών.Όταν ένας αριθμός κρατών υιοθετήσει το Σύνταγμα, αυτό θα τεθεί σε ισχύ.

Στο σχέδιο θα μπορούν να γίνουν δεκτά τα κράτη με νόμισμα το Ευρώ, ενώ όσα δεν επιθυμούν ή δεν γίνουν αρχικώς δεκτά, καθώς και τα κράτη εκτός Ευρώ, θα μπορούν να προσχωρήσουν στο μέλλον. Θα έχει τεράστια πολιτική σημασία να περιληφθούν στο σχέδιο εξαρχής κράτη που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη οικονομική δυσκολία, ώστε να μην σταλεί το λάθος μήνυμα ότι πρόκειται για μια ένωση ελίτ.

Για την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου, θα χρειασθεί η ευρωπαϊκή διοίκηση να μετασχηματισθεί στην εκτελεστική της μηχανή. Οι φεντεραλιστές χρειάζεται να βρεθούν στις θέσεις ευθύνης, ως πεπεισμένοι υποστηρικτές της ευρωπαϊκής ιδέας και της κοινής πορείας.

Με αυτά που οραματιζόμαστε, με τα πιστεύω μας και με απόφαση για τον καλό αγώνα, συμμετέχουμε στην εκλογική αρένα ζητώντας συνειδητή ψήφο.Ξέρουμε ότι από το μέγεθος ούτε κερδίζεις ούτε χάνεις. Το θέμα είναι να είσαι ο καλύτερος σε αυτό που είσαι.

Συμμετοχή στις Ευρωεκλογές

Συμμετοχή στις Ευρωεκλογές

Είμαστε ένα πρωτότυπο πολιτικό Κίνημα, ανοιχτό σε όλους τους πολίτες που θέλουν να δώσουν αγώνες δημιουργικούς για το σήμερα και το αύριο της Ελλάδας. Τα πάντα για μας είναι σε δημόσια θέα.

Είχαμε τη δύναμη, την αρετή και την τόλμη να ιδρύσουμε ανατρεπτικό πολιτικό Κίνημα. Να ξεκινήσουμε από το μηδέν, για να εκφράσουμε ένα πλειοψηφικό κοινωνικό πολιτικό ρεύμα. Να συγκρουστούμε όχι μόνο με ιδέες, θέσεις, προγράμματα και επιλογές, αλλά κυρίως με λειτουργίες, νοοτροπίες και πρακτικές.

Τα ηγετικά μας επιτελεία, είναι ανακλητά και με μια θητεία, γιατί προωθούμε ένα διαφορετικό πρόσωπο της πολιτικής, με άλλου τύπου πολιτική οργάνωση.Βάλαμε ως ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του Κινήματός μας την Δεξαμενή Σκέψης. Ένα συλλογικό νου που καθοδηγεί συμβουλεύοντας και υποδεικνύοντας όλες τις στρατηγικές μας κινήσεις. Επιλέξαμε δηλαδή για αρχηγό μας, για ηγέτη μας, ένα άθροισμα μυαλών, κατορθώνοντας έτσι να εξοστρακίσουμε την αλλοτρίωση και την αλαζονεία της εξουσίας, καθώς και τις αυταρχικές στάσεις και συμπεριφορές της.

Η σύνοδος του Κινήματος είναι το μοναδικό μας όργανο που παίρνει αποφάσεις. Απαρτίζεται από στελέχη που οφείλουν να έχουν αυτόνομη γνώση και ελεύθερη σκέψη, γιατί θέλουμε δημιουργική συμμετοχή και γόνιμη έκφραση.Στο Κίνημά μας, όλα τα στελέχη του έχουν όλες τις δυνατότητες να δρουν, να συμμετέχουν, να κρίνουν, να προτείνουν, να αποφασίζουν.

Είμαστε Κίνημα θεσμός, ιδεολογικής συμφωνίας και ηθικής αλληλεγγύης που αναδεικνύει αξίες. Οι αυτοοργανωτικές ομάδες βάσης του Κινήματος είναι οι ανοιχτές μας πόρτες για συναπόφαση και συνευθύνη. Θέλουμε να κυβερνηθεί διαφορετικά η Ελλάδα και δίνουμε τον αγώνα μας για αυτό. Και αυτό το διαφορετικό επικεντρώνεται στο:

• Να γίνει καινούργιο σύνταγμα

• Να μειωθούν από 300 σε 200 οι βουλευτές

• Να γίνουν 8 τα Υπουργεία

• Να μετατραπούν σε κυβερνητικές δομές οι οργανισμοί τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης

• Να χαρακτηρίζεται καλός ή κακός από όλα τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια κάθε νόμος που ψηφίζεται στη Βουλή και να εφαρμόζεται μόνο αν το «καλός» υπερισχύει του «κακός»

• Να μην αλλάζει ή τροποποιείται κάθε νόμος προτού εφαρμοστεί για 4 χρόνια

• Να σταματήσει η κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων και η συνταξιοδότηση της βουλευτικής ιδιότητας

• Να σταματήσουν οι ιδιωτικές τράπεζες να παράγουν χρήματα με λογιστικές εγγραφές δανείων

• Να διαγραφούν όλες οι προσαυξήσεις σε χρέη και δάνεια κάθε ιδιώτη και στη συνέχεια να γίνει καθολική διαγραφή χρεών φυσικών προσώπων ύψους μέχρι 50000 ευρώ

• Να εξισωθούν μισθοί και συντάξεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

• Να μη δίνεται σύνταξη σε κανέναν με ηλικία κάτω των 60

• Να δίνονται προνοιακά βοηθήματα ανάλογα με τα ποσοστά βαθμού αναπηρίας

• Να υπάρχει μέριμνα σε κάθε άστεγο

• Να γίνεται κάθε φορολόγηση κατευθείαν στη πηγή

• Να γίνει φύλαξη όλης της συνοριογραμμής από αυτόνομο σώμα συνοριοφυλάκων και σύλληψη με απευθείας απέλαση κάθε παράνομου μετανάστη

Απευθυνόμαστε σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από κομματική ένταξη και ιδιαίτερα στην νεολαία. Σε όλους και όλες που θέλουν να ζήσουν τη ζωή ως δημιουργοί και όχι ως θεατές. Και σας καλούμε όλους. Και μπορείτε να είστε όλοι συμμέτοχοι στη μεγάλη προσπάθεια για το αξιοβίωτο της ζωής μας.

Στην στρατηγική μας, έξυπνα επιδιώκουμε εκλογή ενός ευρωβουλευτή, για να σκύψει επάνω μας όλη η Ελλάδα και να γίνουμε πασίγνωστοι. Στις Εθνικές εκλογές πιστεύουμε ότι θα είμαστε η έκπληξη.

Δηλώστε συμμετοχή αν θέλετε να είστε φίλος, στέλεχος, υποψήφιος βουλευτής, ή υποψήφιος ευρωβουλευτής του Κινήματος και στείλτε μας την επιθυμία σας στο email: kinimaliontarion@gmail.com ή στο Messenger: Λιοντάρια Συνέργεια για την Ελλάδα