Αναβάθμιση του επιχειρηματικού χώρου

Αναβάθμιση του επιχειρηματικού χώρου

Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες δομούνται γύρω από πόλους όπως έρευνα, καινοτομία, παραγωγή, διάθεση, εμπόριο, διανομή. Η μέγιστη αποτελεσματικότητα τους επιτυγχάνεται όταν οι διάφοροι πόλοι συνδέονται σε δίκτυα και έτσι αλληλοεξυπηρετούνται. Ατελή δίκτυα ή δίκτυα στα οποία δεν υπάρχουν ορισμένοι πόλοι μειώνουν την αποτελεσματικότητα ενός οικονομικού συστήματος. Τα δίκτυα στην Ελλάδα είναι διαπιστωμένα ατελή. Η εναλλακτική μας πρόταση διακυβέρνησης επιδιώκει τη δημιουργία ολοκληρωμένων δικτύων για την ενίσχυση επιχειρήσεων εκεί όπου λείπουν κρίκοι στην παραγωγική αλυσίδα. Επιδιώκει επίσης την ευέλικτη εξειδίκευση, δηλαδή την ενίσχυση των επιχειρήσεων που στηρίζονται στη χρησιμοποίηση μηχανημάτων γενικής και πολλαπλής χρήσης, την ύπαρξη εργαζομένων ευρείας ειδίκευσης, την παραγωγή προιόντων για εξειδικευμένες αγορές και τη συνεχή χρήση καινοτομιών που διαφοροποιούν την παραγωγή.

Τα προβλήματα που σήμερα αντιμετωπίζουν οι Μικρομεσαίες Μεταποιητικές Επιχειρήσεις προέρχονται τόσο από το εξωτερικό περιβάλλον (οικονομικό, τεχνολογικό, θεσμικό) μέσα στο οποίο λειτουργούν όσο και από την διάρθρωση των ίδιων των επιχειρήσεων. Η υλοποίηση της εναλλακτικής μας πρότασης απαιτεί την προώθηση πλέγματος μέτρων στα οποία εντάσσονται: α) η τεχνολογική στήριξη με την παροχή κινήτρων για αγορά τεχνογνωσίας και εφαρμογή νεων τεχνολογιών, καθώς και η παροχή βοήθειας και εξειδικευμένων προτύπων, β) η ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης για να καλυφθούν οι επενδυτικές ανάγκες (Αυτό επιχειρείται μέσω φορολογικών μέτρων, ενθάρρυνση της αυτοχρηματοδότησης, παροχή κεφαλαίων εκκίνησης σε νεοφυείς επιχειρήσεις με αναπτυξιακή προοπτική), γ) η διευκόλυνση των επιχειρηματικών συνεργασιών όλων των μορφών (μεικτές επιχειρήσεις, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, υπεργολαβίες, συγχωνεύσεις), δ) η αναβάθμιση της συνεργασίας των αναπτυξιακών φορέων με τα τεχνολογικά και κλαδικά ινστιτούτα, τους φορείς των βιοτεχνιών και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Ο εξωστρεφής προσανατολισμός της ελληνικής βιομηχανίας στην εναλλακτική μας πρόταση υποβοηθείται ιδιαίτερα, ώστε να κατορθωθεί η απεμπλοκή από την έντονη εξάρτηση της εγχώριας αγοράς και να δοθεί έτσι κίνητρο διεύρυνσης της παραγωγικής της βάσης. Οι βοήθειες δίνονται α) στη στήριξη των επιχειρήσεων που παράγουν επώνυμα προϊόντα, β) στη δημιουργία υποδομής διευκόλυνσης της τυποποίησης, γ) στην ανάπτυξη κέντρων έρευνας αγοράς δ) στην ενθάρρυνση και ενίσχυση των κλαδικών οργάνων για εξαγωγές, ε) στην κάλυψη δαπανών προβολής σε διεθνείς εκθέσεις, στ) στην καλύτερη αξιοποίηση των Ειδικών Κρατικών Υπηρεσιών για εξασφάλιση πληροφόρησης εμπορικών και βιομηχανικών συνεργασιών.

Στην εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης του Κινήματος Λιοντάρια – Συνέργεια για την Ελλάδα, οι επιχειρηματίες μαζί με τους επιστήμονες και τον απόδημο Ελληνισμό είναι τα βασικά εργαλεία που χρειάζονται για να βγούμε από τα τούνελ της οικονομικής ύφεσης.

Άφησε το σχόλιο σου

Η διευθ. ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σου δε θα δημοσιευθεί. Υποχρεωτικά πεδία *
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις παρακάτω HTML ετικέτες και ιδιότητες: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>