Εθνική μυθολογία και Εθνική πραγματικότητα

Εθνική μυθολογία και Εθνική πραγματικότητα

Στη διελκυστίνδα, ανάμεσα σ’ έναν ανέφικτο οικουμενισμό και σε μια υπεράσπιση συλλογικών συμφερόντων οργανωμένη πάνω σε στενότερη τοπική και πληθυσμιακή βάση, το κρατικά οργανωμένο έθνος δεν διαλύεται, όπως περίμεναν πολλοί.

Περισσότερα