Προτάσεις για την Ε.Ε.

Προτάσεις για την Ε.Ε.

Στις Ευρωεκλογές ο Κυριάκος ψάχνει ποσοστό και ο Αλέξης σωτηρία με προοδευτική συμμαχία. Στη Νέα Δημοκρατία και στον ΣΥΡΙΖΑ τους νοιάζει μόνο η ύπαρξη εκθαμβωτικών αστεριών στα ευρωψηφοδέλτια τους, δεν τους νοιάζει η ιδέα μιας Ευρωπαϊκής Συμπολιτείας που σταματά την εσχατολογία της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Δεν τους νοιάζει η εναρμόνιση νομοθεσίας και πολιτικών που επιτρέπουν στο να προχωρήσει η Ευρώπη πραγματικά ενωμένη. Δεν τους νοιάζει κανένα επιβεβλημένο «μεταρρυθμιστικό σοκ».

Εμείς στο Κίνημα Λιοντάρια Συνέργεια για την Ελλάδα θα επιμένουμε να χτυπάμε στου κουφού την πόρτα. Ξέρουμε όμως, ότι προτείνουμε κάτι που αξίζει, που έχει ζουμί. Προτείνουμε κάτι όταν οι άλλοι δεν προτείνουν τίποτε.Προτείνουμε την αναθεώρηση των Συνθηκών στην κατεύθυνση της απλοποίησης τους.Προτείνουμε την δημιουργία μιας ισχυρής Εκτελεστικής Τριάδας: α) την συνένωση του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (θεσμός που δεν έχει προσφέρει πολλά) στο αξίωμα του Προέδρου της Ενωμένης Ευρώπης β) τον θεσμό της Ύπατης Εκπροσώπου για την Εξωτερική πολιτική και την πολιτική Ασφάλειας που θα πρέπει να συνδυάζει καθήκοντα πρώτου Αντιπροέδρου της Ενωμένης Ευρώπης και γ) τον Αντιπρόεδρο για θέματα ΟΝΕ και Προϋπολογισμού που θα ασκεί παράλληλα και τα καθήκοντα του Προεδρεύοντος του Eurogroup.

Προτείνουμε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να μπορεί να ασκεί έλεγχο στην Εκτελεστική αυτή τριάδα και να δίνει τις απαραίτητες πολιτικές κατευθύνσεις.Προτείνουμε κάτω απ’ αυτούς να υπάγεται και το Κολλέγιο των Επιτρόπων με συγχώνευση χαρτοφυλακίων και τη δημιουργία του Αναπληρωτή Επιτρόπου όπου αυτό είναι επιβεβλημένο.Προτείνουμε η άμεση εκλογή Προέδρου της Ενωμένης Ευρώπης να είναι απαραίτητο στοιχείο μιας τέτοιας θεσμικής μεταρρύθμισης. Είναι ώριμο αίτημα το οποίο ικανοποιεί την απαίτηση λογοδοσίας των Ευρωπαίων πολιτών.Προτείνουμε τον Κοινό Προϋπολογισμό της Ενωμένης Ευρώπης και την αύξηση του. Την διαμόρφωση των ορίων της ανεξαρτησίας της ΕΚΤ (χωρίς να θιγεί η ουσία αυτής της ανεξαρτησίας) και τον πολιτικό της έλεγχο σε περιόδους κρίσεων. Ταυτόχρονα δε τη μετεξέλιξη του ΕΜΣ σε ευρωπαϊκό ΔΝΤ.

Για την ενίσχυση του κοινωνικού πυλώνα προτείνουμε τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συνέδριου των Εθνών (Ευρωπαϊκό κοινοβούλιο και μέρος των εθνικών κοινοβουλίων σε ετήσια κοινή σύγκληση) όπου μεταξύ των άλλων θα είναι επιφορτισμένο με την Έγκριση των Ετήσιων Στρατηγικών Προσανατολισμών της Ένωσης, του Κοινού Προϋπολογισμού, και των μεγάλων θεμάτων όπως η υπογραφή των Συμφωνιών της Ένωσης με τον υπόλοιπο κόσμο κλπ.Με αυτά που προτείνουμε, με τα πιστεύω μας και με απόφαση για τον καλό αγώνα, συμμετέχουμε στην εκλογική αρένα ζητώντας συνειδητή ψήφο.Γνωρίζουμε πως από το μέγεθος ούτε κερδίζεις ούτε χάνεις. Το θέμα είναι να είσαι ο καλύτερος σε αυτό που είσαι.

Καθοριστικά Βήματα για την Ευρώπη των Εθνών

Καθοριστικά Βήματα για την Ευρώπη των Εθνών

Η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, χωρίς όραμα, χωρίς πρόταση, χωρίς σχέδιο για την Ελλάδα στην Ευρώπη, μπορούν και υφαρπάζουν στις Ευρωεκλογές με περίσσια ευκολία τις ψήφους των πολιτών. Ο Κυριάκος ψάχνει ποσοστό και ο Αλέξης σωτηρία με προοδευτική συμμαχία. Κάνουν καλά την δουλειά τους και μπράβο τους.

Εμείς στο Κίνημα Λιοντάρια Συνέργεια για την Ελλάδα θα επιμένουμε να χτυπάμε στου κουφού την πόρτα. Ξέρουμε όμως, ότι οραματιζόμαστε κάτι που αξίζει, που έχει ζουμί. Οραματιζόμαστε κάτι όταν οι άλλοι δεν οραματίζονται τίποτε. 
Στο Κίνημα Λιοντάρια – Συνέργεια για την Ελλάδα οραματιζόμαστε τον φεντεραλισμό ως πρόταση πολιτειακής οργάνωσης, που υπερβαίνει εγωισμούς και διαιρέσεις, ενταφιάζει πολέμους και δημιουργεί μια νέα πολιτική κοινότητα, με δημοκρατικό τρόπο, με δημοκρατικό περιεχόμενο και με ένα Σύνταγμα.

Το μεγάλο σχέδιο για την Ευρώπη των Λαών και των Εθνών το οραματιζόμαστε μικρό και σαφές. Στην εκκίνηση χρειάζονται τρία καθοριστικά βήματα: 1) Μια οικονομική κυβέρνηση για τις χώρες με νόμισμα το Ευρώ (πλήρης τραπεζική ένωση, κοινή βάση φορολογίας, ταμείο απόσβεσης χρέους, Υπουργός Οικονομίας, αξιόλογος προϋπολογισμός με επενδυτικό πρόγραμμα). 2) Μια κοινή εξωτερική πολιτική και μια κοινή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, που να εξασφαλίζει τόσο τα ευρωπαϊκά σύνορα όσο και την εσωτερική τάξη από ασύμμετρες απειλές. 3) Τη σύγκληση μιας Συνέλευσης (Convention) από εκπροσώπους των εθνικών Κοινοβουλίων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα υποβάλλει ένα σχέδιο Συντάγματος μιας Ευρωπαϊκής Δημοκρατίας, το οποίο θα υποβληθεί στην κρίση των πολιτών.Όταν ένας αριθμός κρατών υιοθετήσει το Σύνταγμα, αυτό θα τεθεί σε ισχύ.

Στο σχέδιο θα μπορούν να γίνουν δεκτά τα κράτη με νόμισμα το Ευρώ, ενώ όσα δεν επιθυμούν ή δεν γίνουν αρχικώς δεκτά, καθώς και τα κράτη εκτός Ευρώ, θα μπορούν να προσχωρήσουν στο μέλλον. Θα έχει τεράστια πολιτική σημασία να περιληφθούν στο σχέδιο εξαρχής κράτη που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερη οικονομική δυσκολία, ώστε να μην σταλεί το λάθος μήνυμα ότι πρόκειται για μια ένωση ελίτ.

Για την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου, θα χρειασθεί η ευρωπαϊκή διοίκηση να μετασχηματισθεί στην εκτελεστική της μηχανή. Οι φεντεραλιστές χρειάζεται να βρεθούν στις θέσεις ευθύνης, ως πεπεισμένοι υποστηρικτές της ευρωπαϊκής ιδέας και της κοινής πορείας.

Με αυτά που οραματιζόμαστε, με τα πιστεύω μας και με απόφαση για τον καλό αγώνα, συμμετέχουμε στην εκλογική αρένα ζητώντας συνειδητή ψήφο.Ξέρουμε ότι από το μέγεθος ούτε κερδίζεις ούτε χάνεις. Το θέμα είναι να είσαι ο καλύτερος σε αυτό που είσαι.

Συμμετοχή στις Ευρωεκλογές

Συμμετοχή στις Ευρωεκλογές

Είμαστε ένα πρωτότυπο πολιτικό Κίνημα, ανοιχτό σε όλους τους πολίτες που θέλουν να δώσουν αγώνες δημιουργικούς για το σήμερα και το αύριο της Ελλάδας. Τα πάντα για μας είναι σε δημόσια θέα.

Είχαμε τη δύναμη, την αρετή και την τόλμη να ιδρύσουμε ανατρεπτικό πολιτικό Κίνημα. Να ξεκινήσουμε από το μηδέν, για να εκφράσουμε ένα πλειοψηφικό κοινωνικό πολιτικό ρεύμα. Να συγκρουστούμε όχι μόνο με ιδέες, θέσεις, προγράμματα και επιλογές, αλλά κυρίως με λειτουργίες, νοοτροπίες και πρακτικές.

Τα ηγετικά μας επιτελεία, είναι ανακλητά και με μια θητεία, γιατί προωθούμε ένα διαφορετικό πρόσωπο της πολιτικής, με άλλου τύπου πολιτική οργάνωση.Βάλαμε ως ανώτατο καθοδηγητικό όργανο του Κινήματός μας την Δεξαμενή Σκέψης. Ένα συλλογικό νου που καθοδηγεί συμβουλεύοντας και υποδεικνύοντας όλες τις στρατηγικές μας κινήσεις. Επιλέξαμε δηλαδή για αρχηγό μας, για ηγέτη μας, ένα άθροισμα μυαλών, κατορθώνοντας έτσι να εξοστρακίσουμε την αλλοτρίωση και την αλαζονεία της εξουσίας, καθώς και τις αυταρχικές στάσεις και συμπεριφορές της.

Η σύνοδος του Κινήματος είναι το μοναδικό μας όργανο που παίρνει αποφάσεις. Απαρτίζεται από στελέχη που οφείλουν να έχουν αυτόνομη γνώση και ελεύθερη σκέψη, γιατί θέλουμε δημιουργική συμμετοχή και γόνιμη έκφραση.Στο Κίνημά μας, όλα τα στελέχη του έχουν όλες τις δυνατότητες να δρουν, να συμμετέχουν, να κρίνουν, να προτείνουν, να αποφασίζουν.

Είμαστε Κίνημα θεσμός, ιδεολογικής συμφωνίας και ηθικής αλληλεγγύης που αναδεικνύει αξίες. Οι αυτοοργανωτικές ομάδες βάσης του Κινήματος είναι οι ανοιχτές μας πόρτες για συναπόφαση και συνευθύνη. Θέλουμε να κυβερνηθεί διαφορετικά η Ελλάδα και δίνουμε τον αγώνα μας για αυτό. Και αυτό το διαφορετικό επικεντρώνεται στο:

• Να γίνει καινούργιο σύνταγμα

• Να μειωθούν από 300 σε 200 οι βουλευτές

• Να γίνουν 8 τα Υπουργεία

• Να μετατραπούν σε κυβερνητικές δομές οι οργανισμοί τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης

• Να χαρακτηρίζεται καλός ή κακός από όλα τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια κάθε νόμος που ψηφίζεται στη Βουλή και να εφαρμόζεται μόνο αν το «καλός» υπερισχύει του «κακός»

• Να μην αλλάζει ή τροποποιείται κάθε νόμος προτού εφαρμοστεί για 4 χρόνια

• Να σταματήσει η κρατική χρηματοδότηση των κομμάτων και η συνταξιοδότηση της βουλευτικής ιδιότητας

• Να σταματήσουν οι ιδιωτικές τράπεζες να παράγουν χρήματα με λογιστικές εγγραφές δανείων

• Να διαγραφούν όλες οι προσαυξήσεις σε χρέη και δάνεια κάθε ιδιώτη και στη συνέχεια να γίνει καθολική διαγραφή χρεών φυσικών προσώπων ύψους μέχρι 50000 ευρώ

• Να εξισωθούν μισθοί και συντάξεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

• Να μη δίνεται σύνταξη σε κανέναν με ηλικία κάτω των 60

• Να δίνονται προνοιακά βοηθήματα ανάλογα με τα ποσοστά βαθμού αναπηρίας

• Να υπάρχει μέριμνα σε κάθε άστεγο

• Να γίνεται κάθε φορολόγηση κατευθείαν στη πηγή

• Να γίνει φύλαξη όλης της συνοριογραμμής από αυτόνομο σώμα συνοριοφυλάκων και σύλληψη με απευθείας απέλαση κάθε παράνομου μετανάστη

Απευθυνόμαστε σε κάθε πολίτη, ανεξάρτητα από κομματική ένταξη και ιδιαίτερα στην νεολαία. Σε όλους και όλες που θέλουν να ζήσουν τη ζωή ως δημιουργοί και όχι ως θεατές. Και σας καλούμε όλους. Και μπορείτε να είστε όλοι συμμέτοχοι στη μεγάλη προσπάθεια για το αξιοβίωτο της ζωής μας.

Στην στρατηγική μας, έξυπνα επιδιώκουμε εκλογή ενός ευρωβουλευτή, για να σκύψει επάνω μας όλη η Ελλάδα και να γίνουμε πασίγνωστοι. Στις Εθνικές εκλογές πιστεύουμε ότι θα είμαστε η έκπληξη.

Δηλώστε συμμετοχή αν θέλετε να είστε φίλος, στέλεχος, υποψήφιος βουλευτής, ή υποψήφιος ευρωβουλευτής του Κινήματος και στείλτε μας την επιθυμία σας στο email: kinimaliontarion@gmail.com ή στο Messenger: Λιοντάρια Συνέργεια για την Ελλάδα

Το πολιτισμικό δημιούργημα της Μακεδονίας μας ήταν, είναι και θα είναι ελληνικό

Το πολιτισμικό δημιούργημα της Μακεδονίας μας ήταν, είναι και θα είναι ελληνικό

Σταύρος Παπαγιάννης
Συντονιστής Επιτελείου Ιδεολογίας του Κινήματος

Κυρίες και Κύριοι της κυβέρνησης, της αξιωματικής αντιπολίτευσης και των λοιπών κομμάτων της Βουλής, μπορεί ο ελληνικός λαός να έχει βιώσει τη φτώχεια, την εξαθλίωση και την πολιτική σας ανηθικότητα, ωστόσο την ελληνική του ταυτότητα δεν θα την χαρίσει σε κανέναν και θα πολεμήσει, για την υπεράσπισή της. Όσες συνεντεύξεις και να δώσετε στους τηλεοπτικούς σταθμούς, όσους διαξιφισμούς και αν στήσετε, όσες φωτογραφίες και να βγείτε στα συλλαλητήρια για τη Μακεδονία, η επιστήμη της Ιστορίας θα ρίχνει πάντοτε φως στην πολιτική σας ιδιοτέλεια. Τα ψευδοαφηγήματά σας έφτασαν στο τέλος. Μπορείτε να έχετε τη ψευδαίσθηση ότι έχουμε ξεχάσει την Ιστορία μας, αλλά είστε γελασμένοι. Νομίζετε πως έχουμε πλήρως αφομοιώσει το αφήγημα του πολιτικού σας καφενείου και ότι μας έχετε αποπροσανατολίσει, αλλά πλανάσθε πλάνην οικτρά.

Ο ελληνικός λαός, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξεχνά τον συμβολισμό που έχει η τοποθεσία των Πρεσπών για την ευρύτερη παράταξη των «ηττημένων» του εμφυλίου. Δεν ξεχνά την Πέμπτη ολομέλεια του ΚΚΕ (1949) στην οποία γίνεται λόγος για «εθνική αποκατάσταση του μακεδονικού λαού» ούτε την ίδρυση του ΣΝΟΦ (Σλαβομακεδονικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Μετώπου), (1943). Δημιουργείτε πρόσθετα προβλήματα αντί να λύνετε τα παλαιά, αλλά έχετε παραμείνει πιστοί στις ιδεοληψίες της ευρύτερης παράταξής σας (!).

Ο ελληνικός λαός, κυρίες και κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, δεν ξεχνά την ανακοίνωση του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας (1992) μετά την σύσκεψη των τότε αρχηγών σας: «Η πολιτική ηγεσία της χώρας με εξαίρεση το ΚΚΕ συμφώνησε ότι η Ελλάδα θα αναγνωρίσει το ανεξάρτητο κράτος των Σκοπίων μόνο εάν τηρηθούν και οι τρεις όροι που έθεσε η ΕΟΚ στις 16 Δεκεμβρίου 1991, με την αυτονόητη διευκρίνιση ότι στο όνομα του κράτους αυτού δεν θα υπάρχει η λέξη Μακεδονία».

Οι σημερινές ηγεσίες σας όμως, πολύ ύποπτα, απέκλιναν από τις αρχικές θέσεις των κομμάτων σας και προσπερνώντας την ενδιάμεση συμφωνία, καλλιέργησαν ένα άλλο πλαίσιο «διπλωματικών» χειρισμών, αυτό της σύνθετης ονομασίας με γεωγραφικό προσδιορισμό πριν από τη λέξη «Μακεδονία» που θα ισχύει έναντι όλων (erga omnes), για κάθε χρήση, εσωτερική και διεθνή.

Κυρίες και κύριοι των λοιπών «κομμάτων» της Βουλής με τη στάση σας νομιμοποιήσατε τις πολιτικές της εξουσίας. Ήσαστε και θα είστε τα χρήσιμα δεκανίκια της εκάστοτε εξουσίας. Από τη μια, οι όψιμοι «Μακεδονομάχοι» έχετε τη δυνατότητα να φωτογραφηθείτε στα συλλαλητήρια, από την άλλη οι σύγχρονοι γυρολόγοι, μπορείτε να αποφασίσετε κατά συνείδηση(!). Ο πολιτικός σας κατήφορος δεν έχει τέλος. Οι γραπτές σας συνεντεύξεις και οι ομιλίες σας, όσον αφορά το ζήτημα της ονοματοδοσίας των Σκοπίων είναι πολύτιμες πηγές για τους Ιστορικούς.

Το πολιτισμικό δημιούργημα της Μακεδονίας μας ήταν, είναι και θα είναι ελληνικό. Εμείς οι Μακεδόνες τιμώντας τους προγόνους μας θα αντισταθούμε μέχρι τέλους στα σχέδια των σκοτεινών δυνάμεων και δεν θα χαρίσουμε την Ταυτότητά μας στο προτεκτοράτο των Σκοπίων, η Θεσσαλονίκη ποτέ δεν θα γίνει η πρωτεύουσά του.

Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα! Στις επερχόμενες εκλογές η περίοδος της μεταπολίτευσης σφραγίζει το τέλος της, με την υπογραφή του πάντα αξιοπρεπούς και υπερήφανου για την Εθνική του Ταυτότητα, ελληνικού λαού.

H Μακεδονία είναι Ελλάδα

H Μακεδονία είναι Ελλάδα

Υπουργέ Εξωτερικών της Ελλάδας κύριε Αλέξη Τσίπρα, το πρόβλημα της ονοματοδοσίας των Σκοπίων έτσι όπως εξελίχθηκε στη συμφωνία των Πρεσπών, έγινε Βατερλό της εξωτερικής σας πολιτικής. Όχι μόνο γιατί ακύρωσε τη δυνατότητα αξιοποίησης ιστορικών ευκαιριών, αλλά και γιατί αντίθετα ανέδειξε κινδύνους, καθώς επίσης και την εγγενή απόκλιση των συμφερόντων της χώρας μας με τα συμφέροντα της Δύσης στην περιοχή.

Κύριε Τσίπρα, αν η Βελγική επαρχία του Λουξεμβούργου γινόταν ανεξάρτητο κράτος και ονόμαζε τον εαυτό του Λουξεμβουργιανή Δημοκρατία ποιος από τους φιλειρηνικούς ανθρώπους του Λουξεμβούργου δεν θα αγανακτούσε, δεν θα αντιδρούσε και θα το αποδεχόταν; Αν το ίδιο συνέβαινε στη Γαλλική Φλάνδρα στη Λιλ ή στο Ολλανδικό Λιμβούργο ποιος θα το αποδεχόταν στη Βελγική Φλάνδρα ή στο Βελγικό Λιμβούργο; Βέβαια τα ερωτήματα αυτά είναι υποθετικά, ενώ για τη Μακεδονία υπάρχει η σκληρή πραγματικότητα. Εσείς ως πρωθυπουργός, το ΠΑΣΟΚ, η Νέα Δημοκρατία και ειδικά η κυρία Μπακογιάννη (που ως υπουργός εξωτερικών πρότεινε από τότε ακόμα το Βόρεια Μακεδονία), προσκυνήσατε στη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό για κάθε χρήση. Ο Ελληνικός λαός όμως απαντά με το σύγχρονο ΟΧΙ.

Κύριε Τσίπρα, η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Οι άλλοι Σλάβοι που κατέβηκαν στα Βαλκάνια γύρω στον 6ο αιώνα μ.Χ., ο καθένας κουβάλαγε μαζί του και το εθνικό του όνομα το οποίο εγκατέστησε στην καινούργια του πατρίδα. Οι Σέρβοι τη γη που κατέκτησαν την ονόμασαν Σερβία, οι Κροάτες την ονόμασαν Κροατία, οι Σλοβένοι Σλοβενία, οι Βούλγαροι Βουλγαρία. Οι Σκοπιανοί ποιο εθνικό όνομα είχαν; Και γιατί το ξέχασαν; Η απάντηση είναι απλή. Δεν πρόκειται περί έθνους. Είναι μια πανσπερμία εθνών. Είναι Αλβανοί, είναι Σέρβοι, είναι Βούλγαροι, είναι και Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται στο μικρότερο κομμάτι της γεωγραφικής περιοχής που λέγεται Μακεδονία.

Κύριε Τσίπρα, η εθνική σας μειοδοσία, σας έχει χαντακώσει. Κάνατε το μεγάλο λάθος να νομίζετε, ότι εθνική στρατηγική είναι ένα χαρτί που γράφεται από τα επιτελεία σας ή ένα χαρτί το οποίο υπογράψατε στις Πρέσπες. Εθνική στρατηγική σημαίνει συνείδηση εθνική, σημαίνει ένα πρόγραμμα που έχει γίνει κομμάτι της λαϊκής συνείδησης. Χρειάζεται δηλαδή η ίδια η κοινωνία να έχει φτάσει σε κάποια συμπεράσματα. Δεν μπορεί πλέον η διαπαιδαγώγηση του ελληνικού λαού να είναι μια διαπαιδαγώγηση εξάρτησης στη λογική ανήκομεν εις την Δύση ή ανήκομεν εις την Ενωμένη Ευρώπη, όπου οι συμμαχίες αυτόματα και θαυματουργά λύνουν τα εθνικά μας θέματα και προστατεύουν τα σύνορα μας και μας δίνουν εθνική ασφάλεια.

Κύριε Τσίπρα, δεν μπορούμε να δεχτούμε ποτέ ως Μακεδονία τα Σκόπια, πρώτον, διότι με αυτό το όνομα σφετερίζονται ένα κομμάτι της εθνικής μας ιστορίας άρα και της εθνικής μας ταυτότητας και δεύτερον, διότι με αυτό το όνομα γράφουν υποθήκες, δηλαδή αναπτύσσουν έναν αλυτρωτισμό για το σύνολο της γεωγραφικής περιοχής της Μακεδονίας.

Κύριε Τσίπρα, προχωράτε γράφοντας στα παλαιότερα των υποδημάτων σας τον κυρίαρχο Ελληνικό λαό για δεύτερη φορά. Την πραξικοπηματική μετατροπή του δημοψηφίσματος από όχι σε ναι, το κατάπιαμε αμάσητο. Η κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών όμως, να είστε σίγουρος ότι θα είναι η πολιτική σας ταφόπλακα.

Για το Κίνημα Λιοντάρια – Συνέργεια για την Ελλάδα

Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Εκφραστής του Κινήματος.