Όταν απαιτείται ο ενδυναμωμένος πολίτης

Όταν απαιτείται ο ενδυναμωμένος πολίτης

Ομάδα Εργασίας του Προγράμματος,
Τομέας Δημόσιας Διαχείρισης

Βλέποντας τον διπλανό σου να σερφάρει στο διαδίκτυο συνειδητοποιείς ότι πλησιάσαμε στη δημιουργία της «κρίσιμης μάζας» πολιτών που είναι ικανή να στηρίζει τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Οι υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (e-Government) σήμερα αλλά και ένα σύστημα Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας (e-Democracy) αύριο, προαπαιτούν τον ενδυναμωμένο πολίτη για να λειτουργήσει. Έχει αρχίσει και γίνεται φανερό στο Κίνημα μας, ότι η εναλλακτική μας πρόταση διακυβέρνησης που θα δημοσιοποιηθεί τον Δεκέμβριο, μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των μεμονωμένων πολιτών, για άμεση ανάμειξη στην παραγωγή δημόσιας αξίας και τελικά στη δημιουργία και στην εξασφάλιση ενός δημόσιου χώρου στον οποίο η δημόσια αξία θα μπορεί να παράγεται από περισσότερους συντελεστές, εάν μετεξελιχθούν σε δίκτυα.

Ξεκινήσαμε ένα πολύ φιλόδοξο εγχείρημα και ένα έργο ηλεκτρονικής δημοκρατίας για την αυριανή εποχή. Οι καινοτομίες που φέρνει η εναλλακτική μας στην Δημόσια Διοίκηση είναι:

• Να δοθεί η ελευθερία σε διάφορους δημόσιους οργανισμούς σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο να ενεργούν ως κόμβοι σε δίκτυα.
• Να γίνει κοινά αποδεκτό πως η εξουσία εντός της κυβέρνησης προέρχεται όχι από την ιεραρχία αλλά από αναγνωρισμένες ατομικές ικανότητες.
• Να χρησιμοποιηθούν δημόσιοι πόροι για την διευκόλυνση και ενδυνάμωση δικτύων πολιτών.
• Να αναγνωρισθεί η ύπαρξη επιχειρηματικών δικτύων.
• Να χρησιμοποιηθούν οι ΤΠΕ για σύνδεση πέρα από τα παραδοσιακά όρια (κυβέρνηση, ιδιωτικός τομέας, κοινό).
• Να επαναεπιβεβαιωθούν (μέσω νομοθεσίας) οι κανόνες και οι αξίες της κοινωνίας πολιτών.
• Να δημιουργηθεί δημόσιος χώρος όπου θα παρέχεται η δημόσια αξία.
• Να υπάρξει ορθή διαχείριση της πληροφορίας και να δημιουργηθεί γνώση, η οποία θα διανεμηθεί σε όλα τα δίκτυα.

Στo Κίνημα “Λιοντάρια – Συνέργεια για την Ελλάδα”, η ηλεκτρονική δημοκρατία (e-democracy) είναι μέρος της ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και προσδιορίζεται στη χρήση των τεχνολογιών ενημέρωσης και των στρατηγικών από δημοκρατικούς φορείς στις πολιτικές διαδικασίες. Η μεταλλαγή αυτή από ιεραρχική σε δικτυακή δομή θα γίνει σαφώς βάσει συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι η διανομή της εξουσίας που συνεπάγεται η δικτυακή δομή δεν θα γίνει εύκολα αποδεκτή από την οικονομική και πολιτική ελίτ. Δεν θεωρούμε όμως ότι αποτελεί και εμπόδιο.

Το εγχείρημα ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που προτείνουμε, για να επιτύχει, απαιτεί σημαντικούς οικονομικούς πόρους, την ανάλογη τεχνογνωσία, αλλά και αλλαγή στην νοοτροπία τόσο των δημόσιων λειτουργών, όσο και των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η επιτυχία όμως του εγχειρήματος προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως:

• Εξοικονόμηση πόρων.
• Η μετατροπή ενός σημαντικού μέρους συναλλαγών, από παραδοσιακές σε ηλεκτρονικές, μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του κόστους προμήθειας χαρτιού, εκτυπώσεων εντύπων, ταχυδρομικής αποστολής εγγράφων και εξόδων προσωπικού.
• Παροχή καλύτερων υπηρεσιών. Η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, με υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις τους, περιορίζουν τη γραφειοκρατία, καταργούν τις ουρές και την πολύωρη αναμονή και είναι διαθέσιμες είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο.
• Ενίσχυση της δημοκρατίας. Η δημιουργία περισσότερο προσβάσιμης κυβέρνησης και η ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών, στις δημοκρατικές διαδικασίες, κάνει πράξη την άμεση επικοινωνία με τους εκπροσώπους της πολιτικής εξουσίας, την ουσιαστική πληροφόρηση και τη συμμετοχή στα πολιτικά δρώμενα, όλα με την αποκλειστική χρήση των ηλεκτρονικών μέσων.

Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η ανατροπή του κλίματος αδιαφορίας και απαξίωσης των σημερινών πολιτών για τα τεκταινόμενα στους χώρους της πολιτικής και της διακυβέρνησης, γεγονός που εκφράζεται με σαφή τρόπο, μεταξύ άλλων, με το αυξανόμενο ποσοστό αποχής από την εκλογική διαδικασία.

Η ηλεκτρονική πολιτεία προσφέρει έναν απλό τρόπο για την ανάκτηση και τη μελέτη επίσημων εγγράφων, όπως προϋπολογισμών δημόσιων υπηρεσιών, προτεινόμενης και ισχύουσας νομοθεσίας, πρακτικά κοινοβουλευτικών συνεδριάσεων και πρακτικά έργου διαφόρων επιτροπών. Η δυνατότητα ενημέρωσης και συμμετοχής στη συζήτηση που προηγείται της λήψης κάθε απόφασης με δημοκρατικό τρόπο, μέσω ηλεκτρονικών μέσων, όπως οι κυβερνητικές ιστοσελίδες και τα ηλεκτρονικά φόρα, κάθε στιγμή της ημέρας, κάνει τη συμμετοχή στις διαδικασίες πιο εύκολη και πιο ελκυστική και τη λήψη αποφάσεων περισσότερο δημοκρατική.

Εν κατακλείδι ο εκσυγχρονισμός των δομών της δημόσιας διοίκησης και η βελτίωση των παρεχόμενων δημόσιων υπηρεσιών είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη μετάβαση στη νέα ψηφιακή εποχή. Γίνεται, λοιπόν, σαφές ότι τα κίνητρα για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση της εναλλακτικής μας πρότασης είναι τόσο ισχυρά, ώστε μπορούν και δικαιολογούν απολύτως τη σημαντική επένδυση σε χρόνο και χρήμα, που απαιτεί το εγχείρημα αυτό.

Άφησε το σχόλιο σου

Η διευθ. ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σου δε θα δημοσιευθεί. Υποχρεωτικά πεδία *
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις παρακάτω HTML ετικέτες και ιδιότητες: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>