ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΩΝ

Στο Κίνημα Λιοντάρια-Συνέργεια για την Ελλάδα, η Παιδεία αποτελεί το απαραίτητο κλειδί για την καλλιέργεια αισθήματος δικαιοσύνης και πολιτικής υπευθυνότητας. Με την κατάλληλη παιδεία, ακόμη και αν έχει κάποιος τη δυνατότητα να αδικήσει, δεν θα το πράξει, διότι θα γνωρίζει ότι η δικαιοσύνη είναι συνυφασμένη με την αρμονία της κοινωνικής συμβίωσης, με την ευδαιμονία επομένως των πολιτών.

 

Έτσι για μας, το Δίκαιο είναι αδύνατο να νοηθεί ανεξάρτητα από την πολιτική. Το Δίκαιο είναι αυτό που ορίζει πώς ασκείται η πολιτική εξουσία, ποια είναι τα όριά της, πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις από τα αρμόδια όργανα, πώς διεξάγεται η πολιτική διαδικασία. Από μόνο του το ∆ίκαιο εξουδετερώνωντας την αυθαιρεσία, διαμορφώνει συνθήκες για ελεύθερους και ίσους ανθρώπους, εξασφαλίζει αρμονία και ευημερία στην συνύπαρξη και δεσμεύει τους πάντες σε συμμόρφωση προς το μέτρο συμπεριφοράς που ορίζεται ως ορθό.

 

Με το Δίκαιο λοιπόν στην κορυφή της κλίμακας των αρχών και αξιών μας, εξασφαλίζουμε διατήρηση της ενότητας, αφουγκραζόμαστε κατά πόσο οι επιλογές μας γίνονται κοινώς αποδεκτές ή όχι, για να τις προσαρμόσουμε ανάλογα και να τις διαμορφώσουμε διαβουλευόμενοι με βάση την ευρύτερη δυνατή συναίνεση.

 

Έχοντας ως βασική αρχή ότι κάθε άνθρωπος έχει, ικανότητα δικαίου ανεξαρτήτως του φύλου, της ηλικίας, της καταγωγής, της ιθαγένειας, της θρησκείας, της κοινωνικής του τάξης, ανταποκρινόμαστε στις σύγχρονες πολιτισμικές αντιλήψεις που αφορούν την υπόσταση του ανθρώπου.

Προτάσσοντας στη συλλογικότητα μας το Δίκαιο, αποφασίσαμε πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς που εδράζεται α) στη διαφάνεια (αναφορικά με τη λειτουργία των οργάνων και τη σχέση τους με τα μέλη), β) στη συμμετοχή (αναφορικά με την ποιότητα, τη σχετικότητα και την αποτελεσματικότητα που πρέπει να διακρίνουν τις δράσεις μας), γ) στη λογοδοσία (προκειμένου να είναι σαφείς οι ρόλοι και οι ευθύνες όσων εμπλέκονται στις διαδικασίες), δ) στην αποτελεσματικότητα (αναφορικά με σαφείς πολιτικούς στόχους και αξιολόγηση επιπτώσεων) και ε) στη συνοχή (που χρειάζεται και επιβάλλεται μεταξύ πολιτικής και δράσης).

 

Με τις παραπάνω προϋποθέσεις και με αίσθημα σεβασμού στην Ιδρυτική Διακήρυξη, στο Πολιτικό Μανιφέστο και στις συναποφάσεις των Συνόδων του Κινήματος οι Αυτοοργανωτικές Ομάδες Πολιτών, τα Στελέχη, καθώς και τα Ηγετικά Επιτελεία αποδέχονται τις παρακάτω αρχές:

 

 • Το Κίνημα Λιοντάρια-Συνέργεια για την Ελλάδα είναι ο πολιτικός οργανισμός, οι Αυτοργανωτικές Ομάδες Πολιτών είναι τα κύτταρά του, τα Ηγετικά Επιτελεία και οι Σύνοδοι του Κινήματος είναι τα όργανά του.

 • Η εφαρμογή των ιδεών μας γίνεται βάσει των συναποφάσεων των Συνόδων του Κινήματος.

 • Κανείς/-μία δεν είναι κατώτερος/-η ή ανώτερος/-η από κάποιον/-α άλλο/-η.

 • Ο πολιτικός αυτοπροσδιορισμός είναι υποχρεωτικά απαγορευτικός.

 • Δεν εστιάζουμε στα πρόσωπα, αλλά στις ενέργειές τους.

 • Δεν κάνουμε κακόβουλες επικρίσεις για άλλους πολιτικούς σχηματισμούς.

 • Συνεργούμε για την κοινωνική απελευθέρωση.

Στο Κίνημα Λιοντάρια-Συνέργεια για την Ελλάδα, δεν αποδεχόμαστε πολιτικούς μεσσίες και δεν ενστερνιζόμαστε ρόλους παθητικών χειροκροτητών. Υιοθετούμε ότι η άσκηση ηγεσίας είναι:

 • Το θάρρος για αυθεντική ενέργεια και δράση στα κοινά.

 • Μια εξουσιοδοτημένη ενέργεια, που σκοπό έχει την από κοινού επίτευξη των στόχων μας.

 • Μια σχέση των Ηγετικών Επιτελείων με τις Αυτοοργανωτικές Ομάδες Πολιτών (Α.Ο.Π.), για να εξασφαλίζει ότι αντιλαμβανόμαστε ο ένας τον άλλο και ότι ενεργούμε από κοινού.

 • Μια υπόθεση ατομική και ταυτόχρονα συλλογική η οποία αναπτύσσεται σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας.

Με αυτή την κινηματική οπτική αποφασίσαμε η ηγεσία μας:

 • Να είναι ανακλητή και μόνο μιας θητείας.

 • Να αναδεικνύεται, χωρίς να υποδεικνύεται, όχι για να κάνει τα πράγματα σωστά, αλλά, για να κάνει τα σωστά πράγματα.

 • Να εμπνέει εμπιστοσύνη η ίδια, σε όλα τα μέλη του κινήματος.

 • Να καινοτομεί εστιάζοντας στους απλούς ανθρώπους.

 • Να πρωτοτυπεί αναπτύσσοντας τα έχοντα.

 • Να επιδιώκει αλλαγές και διαφοροποιήσεις.