Η Ανάκτηση της Λαϊκής Κυριαρχίας

5η Συνδιάσκεψη Αυτοοργανωτικών Ομάδων Πολιτών Λαμία 17.07.2016
Προχωρήσαμε στη Στερεά Ελλάδα όπου συγκρουστήκαμε με την λογική της ψωροκώσταινας. Καλέσαμε το 62,31% των περήφανων Ελλήνων που πριν ένα χρόνο ψήφισε όχι στο δημοψήφισμα, να συστρατευτεί μαζί μας στην Ελλάδα της παραγωγής.