Η Απάντηση στην πολιτική συγκυρία

3η Συνδιάσκεψη Αυτοοργανωτικών Ομάδων Πολιτών Καλαμάτα 20.03.2016
Πήγαμε αποφασισμένοι στην Πελοπόννησο να συγκρουστούμε με τις παθογένειες του πατριωτικού χώρου. Επιβάλλαμε την Συνέργεια ως προϋπόθεση για την πατριωτική διακυβέρνηση.