Η Οργανωτική Δόμηση

2η Συνδιάσκεψη Αυτοοργανωτικών Ομάδων Πολιτών Βόλος 31.01.2016
Ταξιδέψαμε στη Θεσσαλία, για να συναποφασίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα δομηθεί το Κίνημα. Η αυτοοργάνωση, η αποκέντρωση και η πίστη στις δημοκρατικές διαδικασίες γίνονται τα θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζεται το όλο εγχείρημα.