Η Πολιτική Επιλογή

4η Συνδιάσκεψη Αυτοοργανωτικών Ομάδων Πολιτών Ιωάννινα 22.05.2016
Συνεχίσαμε στην Ήπειρο όπου συγκρουστήκαμε με το πλαστό δίλημμα, μνημόνιο ή αντιμνημόνιο. Αποκαλύψαμε ότι το πραγματικό δίλημμα είναι: παρασιτική Ελλάδα του εισαγόμενου καταναλωτισμού ή ανταγωνιστική Ελλάδα της παραγωγής.