Έκπτωση ηθικών αξιών

Έκπτωση ηθικών αξιών

Εμείς, που οχυρωμένοι πίσω από το ευτελές του σημερινού «πολιτισμού της πρίζας», αποχαυνωμένοι από την εφήμερη λάμψη του, συμμετέχουμε σε έναν απίστευτο καταναλωτικό αγώνα, για να μην μείνουμε πίσω από τους άλλους.

Περισσότερα