Θέσεις Καινοτόμου Κινήματος

Θέσεις Καινοτόμου Κινήματος

Του Σπαθόπουλου Θεόδωρου

Στελέχους ηγετικής ομάδας προγράμματος του Κινήματος

«ΛΙΟΝΤΑΡΙΑ – Συνέργεια για την Ελλάδα»

 

Προϋπόθεση ανασυγκρότησης της χώρας

Προϋπόθεση για τη συνολική ανασυγκρότηση της χώρας και για την οικονομική ανάπτυξη που θα οδηγήσει την οικονομία σε ανοδική πορεία, είναι η αποδέσμευση από τα μνημόνια και τις συνέπειες τους, οικονομικές, κοινωνικές (φτωχοποίηση σημαντικού τμήματος του Ελληνικού λαού, έξαρση του δημογραφικού), πολιτικές (απαξίωση των δημοκρατικών θεσμών), και η πλήρης επανάκτηση της εθνικής κυριαρχίας. Κι όταν λέμε ‘μνημόνια’, δεν εννοούμε τα μέτρα που θα απαλλάξουν τις παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και από αναχρονιστικές δομές που αποτελούν τροχοπέδη και θα έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί χωρίς εξωτερική παρέμβαση και καταναγκασμό. Εννοούμε το πλαίσιο των μέτρων που επιβλήθηκαν από τους δανειστές με πολιτικές σκοπιμότητες νεοφιλελεύθερης κοπής και ενίοτε ενάντια στο ευρύτερο εθνικό συμφέρον, όπως αυτά που με το πρόσχημα των ιδιωτικοποιήσεων, οδηγούν στην απώλεια κρατικού και κατ’ επέκταση εθνικού ελέγχου σε σημαντικούς τομείς της εθνικής οικονομίας.

Τομέας Εξωτερικής Πολιτικής & Ασφάλειας

Στον τομέα της Εξωτερικής Πολιτικής & Ασφάλειας η πολιτική των εθνικά επωφελών συμμαχιών θα πρέπει να ασκηθεί στο μέτρο του δυνατού, στον αντίποδα της πολιτικής υποτέλειας σε παραδοσιακούς ‘προστάτες’ και της ένταξης της χώρας σε παγιωμένα στρατόπεδα. Απαιτείται η ανάπτυξη ιδίων μέσων αποτροπής ανάλογα με τις υπάρχουσες δυνατότητες της οικονομίας, που προϋποθέτει την στήριξη της εθνικής αμυντικής βιομηχανίας και την αξιοποίηση και συμμετοχή της Διασποράς. Μέρος της παραπάνω εξωτερικής πολιτικής είναι η αποτελεσματική προστασία των γηγενών ελληνικών πληθυσμών στις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων και της Αν. Μεσογείου, και προπάντων, η αντιμετώπιση του Κυπριακού μέσα από το πρίσμα του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου. Τέλος, βασικός στόχος της Εξωτερικής Πολιτικής & Ασφάλειας είναι η αποτροπή της δημογραφικής αλλοίωσης με την ανάλογη αντιμετώπιση του μεταναστευτικού προβλήματος.

Τομέας οικονομικής ανάπτυξης

Η πολιτική οικονομικής μεταστροφής σε καινοτόμες δράσεις  δεν μπορεί παρά να στηριχθεί καταρχήν στην πάνδημη συμμετοχή όλων των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας και την αξιοποίηση των εθνικών πόρων. Για μια ταχεία μετάβαση σε μια νέα αναπτυξιακή πορεία, θα απαιτηθεί ένα επενδυτικό σοκ που θα το προκαλέσουν μέτρα άμεσου εκμηδενισμού της γραφειοκρατίας, της σπατάλης και διαφθοράς στο δημόσιο, καθώς και μέτρα που θα διασφαλίζουν τα λελογισμένα συμφέροντα των επενδυτών, το κοινωνικό όφελος και την προστασία του περιβάλλοντος. Τέλος, αναγκαία συνθήκη είναι η επιστροφή των νέων και η ένταξη στην παραγωγική διαδικασία αυτών που θα επιλέξουν την παραμονή τους στο εξωτερικό.

Άφησε το σχόλιο σου

Η διευθ. ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σου δε θα δημοσιευθεί. Υποχρεωτικά πεδία *
Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τις παρακάτω HTML ετικέτες και ιδιότητες: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>