Αθανάσιος Πανιός,
Καθηγητής Φ.Αγωγής –
Προπονητής ποδοσφαίρου
Α΄ κατηγορίας & άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος